DomovPodjetjeJavna in druga naročila

Javna naročila in druge javne objave

 


 

Predmet: Javno zbiranje ponudb za oddajo parkirnih prostorov

Objavljamo povabilo za zbiranje ponudb oddajo parkirnih prostorov v letni najem na ljubljanskem letališču.

Več podatkov za zbiranje ponudb najdete tukaj.

 

Predmet: Vozilo za prevoz oseb z omejeno zmožnostjo gibanja

Oddaja naročila male vrednosti

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 13. 6. 2018

Oznaka naročila je JN003891/2018-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=259276

 

Predmet: ZEMELJSKI PLIN

Oddaja javnega naročila po ″odprtem postopku″

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN003561/2018-E01, dne 31. 5. 2018 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod št. 2018/S 103-236211, dne 1. 6. 2018.

Povezava do obvestila o naročilu:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258401

 

Predmet: VLEČNE STOPNICE

Oddaja naročila male vrednosti

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 4. 6. 2018

Oznaka naročila je JN003606/2018-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=257693

 

Predmet: VOZILO ZA PITNO VODO

Oddaja javnega naročila po ″postopku oddaje naročila male vrednosti″

"Obvestilo o naročilu male vrednosti" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno 1. 6. 2018

Oznaka naročila: JN003596/2018-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258650

 

Predmet: NABAVA SLUŽBENIH OBLEK

Oddaja javnega naročila po ″postopku oddaje naročila male vrednosti″

"Obvestilo o naročilu male vrednosti" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno 9. 5. 2018

Oznaka naročila: JN002932/2018-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=243415

 

Predmet: Preureditev in razširitev prostorov gasilsko reševalne službe

Oddaja naročila male vrednosti

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 15. 5. 2018

Oznaka naročila je JN003063/2018-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=256436

PZI: pripone/2406/PZI.zip

PRILOGE 1

Uporabniške zahteve za CNS

pripone/2381/Organizacija gradbišca in izvajanje del z vidika varnosti zracnega prometa E1712-18BK.pdf

PRILOGE 2

Popisi

pripone/2382/JN-2018-G1-TEC11DF_Predracun_1_del.xlsx

pripone/2383/JN-2018-G1-TEC11DF_Predracun_2_del.xlsx

pripone/2384/JN-2018-G1-TEC11DF_Predracun_3_del.xlsx

pripone/2385/JN-2018-G1-TEC11DF_Predracun_4_del.xlsx

pripone/2386/JN-2018-G1-TEC11DF_Predracun_Rekapitulacija.xlsx


PRILOGE 3

Arhitektura - obstoječe

pripone/2387/1-1-TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE.pdf

pripone/2388/1-2-TLORIS KLETI.pdf

pripone/2389/1-3-TLORIS PRITLICJA.pdf

pripone/2390/1-4-TLORIS NADSTROPJA.pdf

pripone/2391/1-5-TLORIS STREHE.pdf

pripone/2392/1-6-PREREZ 1-1.pdf

pripone/2393/1-7-PREREZ A-A.pdf

pripone/2394/1-8-FASADA JZ.pdf

pripone/2395/1-9-FASADA JV.pdf

Arhitektura - novo

pripone/2396/2-1-TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJEl.pdf

pripone/2397/2-3-TLORIS PRITLICJA.pdf

pripone/2398/2-4-TLORIS NADSTROPJA.pdf

pripone/2399/2-5-TLORIS NADSTROPJA-2.pdf

pripone/2400/2-6-TLORIS STREHE.pdf

pripone/2401/2-9-PREREZ 3-3.pdf

pripone/2402/2-11-PREREZ B-B.pdf

pripone/2403/2-12-FASADA JV.pdf

pripone/2404/2-13-FASADA JZ.pdf

pripone/2405/SHEME OKEN VRAT FASADE.pdf