DomovPodjetjeJavna in druga naročila

Javna naročila in druge javne objave

V priponki si lahko preberete objavo za javno zbiranje ponudb za oddajo hangarja št. 45 B v najem. 


Predmet: Storitev čiščenja poslovnih prostorov

Oddaja javnega naročila po »odprtem postopku«.

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno pod št. JN005792/2017-E01, dne 8. 6. 2017 in v Dodatku k UL EU pod št. 2017/S 109-220105, dne 9. 6. 2017.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=208856.

Načrt poslovnih prostorov oziroma tloris objektov na območju letališča (načrt je informativen).

 

Predmet:  Dobava tekočine za  razleditev / protileditev letal

Oddaja javnega naročila po "postopku s pogajanji z objavo".

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno pod št. JN006283/2017-E01, dne 26. 6. 2017 in v Dodatku k UL EU pod št. 2017/S 120-243335, dne 27. 6. 2017.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=209206

 

Predmet:  Zračni starter

Oddaja naročila male vrednosti.

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 29. 6. 2017.

Oznaka naročila: je JN006376/2017-W01

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=211383

 

Predmet: Izdelava projektne dokumentacije za razširitev potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

Oddaja naročila male vrednosti.

"Obvestilo o naročilu" je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 30. 6. 2017.

Oznaka naročila: je JN006395/2017-W01 

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=212147