DomovPodjetjeZaposleni

Zaposleni

Zaposlitev


Na voljo sta sledeči delovni mesti:

1. Komercialist (m/ž)

K prijavi vabimo kandidate/ke, ki imajo:

- ustrezno izobrazbo VI/2. stopnje zahtevnosti in 1 leto delovnih izkušenj na področju komerciale oziroma ustrezno izobrazbo VI/1. stopnje zahtevnosti in 2 leti omenjenih delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije,
- znanje angleškega jezika na višjem nivoju,
- obvladovanje MS Office orodij.

Zaželeno je znanje drugega tujega jezika.

Naloge na delovnem mestu vsebujejo:
- kontaktiranje s kupci,
- sodelovanje pri projektih,
- izvajanje komercialnih aktivnosti na prodajnem področju,
- izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
- sodelovanje pri pripravi ponudb in pogodb,
- vodenje registra kupcev in pogodb,
- izvajanje izterjav.

Zainteresirane kandidate/ke vabimo, da prijavo v slovenskem in angleškem jeziku, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, oddajo v Službo za kadre in izobraževanje (kadri@fraport-slovenija.si) do vključno 4.8.2017.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.


2.
Računalniški tehnik (m/ž)

K prijavi vabimo kandidate/ke, ki imajo:
- ustrezno izobrazbo V. stopnje zahtevnosti oziroma ustrezno izobrazbo IV. stopnje zahtevnosti in 2 leti delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije,
- znanje angleškega jezika na srednjem nivoju,
- obvladovanje MS Office orodij,
- poznavanje operacijskih sistemov.

Zaželeno je znanje vsaj enega programskega jezika in poznavanje strežniške tehnologije.

Naloge na delovnem mestu vsebujejo:
- inštaliranje in vzdrževanje opreme informacijskega sistema,
- ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj,
- usposabljanje in nudenje pomoči uporabnikom,
- izvajanje varnostne politike informacijskega sistema,
- vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Zainteresirane kandidate/ke vabimo, da prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, oddajo v Službo za kadre in izobraževanje (kadri@fraport-slovenija.si) do vključno 4.8.2017.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.


Družini prijazno podjetje

Fraport Slovenija je 13. 5. 2016 prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje in se s tem zavezal k še boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Fraport Slovenija je v preteklih letih uspešno implementiral dvanajst družini prijaznih ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družinskega in delovnega življenja. Zaposleni z družinskimi in drugimi zasebnimi obveznostmi imajo med drugim možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas tudi izven zakonsko upravičenega obdobja. V tednu, ko uvajajo otroka v vrtec oziroma šolo, se zaposlenim (v dogovoru z nadrejenimi) omogoči fleksibilni delavnik. Družba poleg tega obdari vsakega novorojenčka, organizira dogodke za aktivno preživljanje počitnic otrok zaposlenih (tabori, dnevno varstvo …). Za družine vseh zaposlenih na letališču pa vsako leto pripravi tudi Festival zabavno letališče.

 Družini prijazno bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Ugledni delodajalec

Portal iskalcev zaposlitve, katerega uporabniki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled slovenskih podjetij na trgu dela, nas je štirikrat uvrstil med najuglednejše delodajalce in nas prepoznal kot uspešno in stabilno podjetje.

Veliko pozornost namenjamo znanju

Visokokakovostne letališke in spremljajoče komercialne dejavnosti lahko zagotavljamo z zaposlenimi, ki nenehno sledijo zahtevam različnih prevoznikov in hitrim tehnološkim spremembam. Zato stalno skrbimo za njihovo izobraževanje, tako doma, kot na tujem.

Razvoj kadrov

Tudi naši zaposleni ocenjujejo, da Fraport Slovenija sodi med uspešnejša podjetja v okolju, ima velik ugled in zagotavlja varnost zaposlitve.

Za najbolj perspektivne med njimi smo pripravili program razvoja. V prihodnje se bomo namreč vedno bolj srečevali s potrebo po nadomeščanjih, pomembnostjo vzpostavitve sistema nasledstev, nujnostjo kariernega razvoja ter sistematičnega spremljanja najboljših.

Naše delo je raznoliko

Za delo na letališču so značilne prometne konice. Največ letal in potnikov se oskrbi od junija do septembra, dnevno pa vrhunce beležimo zjutraj, sredi dneva in zvečer. Zaradi koničnih časov smo naklonjeni fleksibilnim oblikam zaposlovanj, iskalce zaposlitve k oddaji ponudb za opravljanje del pa največkrat vabimo v sektorju Operativa.