DomovPodjetjeZaposleni

Zaposleni

Zaposlitev


Organizacijske veščine, sposobnost timskega dela in usmerjenost k strankam so lastnosti dobrega sodelavca/ke na delovnem mestu

Stevardesa (m/ž)

Želimo si nekoga, ki ima:
•ustrezno izobrazbo V. stopnje zahtevnosti oziroma ustrezno izobrazbo IV. stopnje zahtevnosti in 2 leti delovnih izkušenj,
•interna usposobljenost za kontrolo dokumentov za potovanje*,
•angleški jezik na ravni usposobljenega uporabnika (C1),
•slovenski jezik na ravni usposobljenega uporabnika (C2),
•usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi – kategorija 9*,
•interni certifikat za oskrbo potnikov in prtljage*.
*Kandidat/ka je zahtevano dolžan/na pridobiti naknadno.

Prednost pri izbiri imajo kandidati/ke, ki imajo poleg navedenega še:
•znanje drugega tujega jezika,
•poznavanje različnih sistemov za registracijo potnikov,
•poznavanje prodaje vozovnic in urejanje rezervacij,
•poznavanje aktivnosti v zvezi z izgubljeno in najdeno prtljago.

Izbrani kandidat/ka bo zadolžen za:
•izvajanje aktivnosti ob sprejemu in odpravi potnikov in prtljage,
•izvajanje nalog zemeljske oskrbe potnikov,
•posredovanje informacij,
•izvajanje aktivnosti v zvezi z izgubljeno in najdeno prtljago, vodenje evidenc,
•urejanje delovnega okolja.

Zainteresirane kandidate/ke vabimo, da prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, oddajo v Službo za kadre in izobraževanje (kadri@fraport-slovenija.si), do vključno 12.12.2017.

Ponujamo sklenitev delovnega razmerja za določen čas šest mesecev.

Zg. Brnik, 7.12.2017

 

Družini prijazno podjetje

Fraport Slovenija je 13. 5. 2016 prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje in se s tem zavezal k še boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Fraport Slovenija je v preteklih letih uspešno implementiral dvanajst družini prijaznih ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družinskega in delovnega življenja. Zaposleni z družinskimi in drugimi zasebnimi obveznostmi imajo med drugim možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas tudi izven zakonsko upravičenega obdobja. V tednu, ko uvajajo otroka v vrtec oziroma šolo, se zaposlenim (v dogovoru z nadrejenimi) omogoči fleksibilni delavnik. Družba poleg tega obdari vsakega novorojenčka, organizira dogodke za aktivno preživljanje počitnic otrok zaposlenih (tabori, dnevno varstvo …). Za družine vseh zaposlenih na letališču pa vsako leto pripravi tudi Festival zabavno letališče.

 Družini prijazno bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Ugledni delodajalec

Portal iskalcev zaposlitve, katerega uporabniki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled slovenskih podjetij na trgu dela, nas je štirikrat uvrstil med najuglednejše delodajalce in nas prepoznal kot uspešno in stabilno podjetje.

Veliko pozornost namenjamo znanju

Visokokakovostne letališke in spremljajoče komercialne dejavnosti lahko zagotavljamo z zaposlenimi, ki nenehno sledijo zahtevam različnih prevoznikov in hitrim tehnološkim spremembam. Zato stalno skrbimo za njihovo izobraževanje, tako doma, kot na tujem.

Razvoj kadrov

Tudi naši zaposleni ocenjujejo, da Fraport Slovenija sodi med uspešnejša podjetja v okolju, ima velik ugled in zagotavlja varnost zaposlitve.

Za najbolj perspektivne med njimi smo pripravili program razvoja. V prihodnje se bomo namreč vedno bolj srečevali s potrebo po nadomeščanjih, pomembnostjo vzpostavitve sistema nasledstev, nujnostjo kariernega razvoja ter sistematičnega spremljanja najboljših.

Naše delo je raznoliko

Za delo na letališču so značilne prometne konice. Največ letal in potnikov se oskrbi od junija do septembra, dnevno pa vrhunce beležimo zjutraj, sredi dneva in zvečer. Zaradi koničnih časov smo naklonjeni fleksibilnim oblikam zaposlovanj, iskalce zaposlitve k oddaji ponudb za opravljanje del pa največkrat vabimo v sektorju Operativa.