DomovPodjetjeZaposleni

Zaposleni

Zaposlitev

Trenutno iščemo nova sodelavca/ki za sledeči delovni mesti:

1. Če menite, da ste sposobni timskega dela, vestni in zanesljivi, vas vabimo k prijavi na delovno mesto:

Strokovni sodelavec za vzdrževanje (m/ž)

Želimo si kandidate/ke, ki imajo:
- ustrezno izobrazbo VII. stopnje zahtevnosti in 3 leta delovnih izkušenj, oziroma VI/2. stopnjo zahtevnosti in 4 leta delovnih izkušenj,
- poznavanje področne zakonodaje in standardov,
- znanje angleškega jezika na ravni usposobljenega uporabnika (C1),
- znanje slovenskega jezika na ravni usposobljenega uporabnika (C2),
- računalniška znanja (MS Office programi),
- vozniški izpit B kategorije.

Kandidat/ka bo zadolžen za:
- pripravljanje strokovnih podlag s področja dela,
- predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in načinov dela,
- izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
- sodelovanje pri projektih,
- prenos znanja in mentoriranje,
- uporabniško podporo namenskim informacijskim sistemom,
- druga dela in naloge po nalogu nadrejenega v okviru delovnega mesta.

Prednost pri izbiri imate vsi tisti z izkušnjami na področju elektrike oziroma elektroenergetike ter pri upravljanju in vzdrževanju elektroenergetskih sistemov. Prednost za nas predstavlja tudi poznavanje programskih aplikacij za krmiljenje sistemov v elektro in strojni energetiki (iFIX, SCADA). 

Vse, ki si želite postati naš sodelavec/ka, prijazno vabimo, da prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, oddate v Službo za kadre in izobraževanje (kadri@fraport-slovenija.si) do vključno 30.10.2017.

Ponujamo vam delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom.
 

2. Sposobnost reševanja problemov, komunikacijske veščine in ciljna usmerjenost so lastnosti, ki opišejo dobrega sodelavca/ko na delovnem mestu:

IT poslovni analitik (m/ž)

Želimo si kandidate/ke, ki imajo:
- ustrezno izobrazbo VII. stopnje zahtevnosti in 3 leta delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije, oziroma VI/2. stopnjo zahtevnosti in 6 let delovnih izkušenj,
- poznavanje specialnih računalniških programov,
- poznavanje programskih jezikov,
- vozniški izpit B kategorije,
- znanje angleškega jezika na ravni usposobljenega uporabnika (C1),
- znanje slovenskega jezika na ravni usposobljenega uporabnika (C2),
- poznavanje mrežne tehnologije,
- poznavanje orodij za poslovne analize,
- poznavanje strežniške tehnologije,
- poznavanje baz podatkov.

Prednost pri izbiri tisti boste imeli vsi tisti, ki vam ni tuje:
- vsebinsko poznavanje ali razumevanje vsaj dveh poslovnih procesov kot so proizvodnja, nabava, prodaja, finance ali računovodstvo,
- osnovno poznavanje principov delovanja enega izmed večjih ERP sistemov (SAP, MS. Dynamics NAV),
- izkušnje na področju analize poslovnih procesov in zajema uporabniških zahtev,
- poznavanje principov programiranja oziroma poznavanje SQL sintakse,
- razumevanje delovanja relacijskih podatkovnih baz (objekti, relacije, normalizacija),
- razumevanje principov delovanja WEB tehnologij,
- osnovno poznavanje programske in strojne opreme, namenjene za nadzor in upravljanje z različnimi »industrijskimi« procesi (SCADA).

Naš novi sodelavec/ka, bo zadolžen za:
- sodelovanje pri projektih,
- usposabljanje in nudenje pomoči uporabnikom,
- ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj,
- razvijanje in vzdrževanje informacijskega sistema,
- izvajanje varnostne politike informacijskega sistema,
- sodelovanje pri pripravljanju investicij,
- testiranje ustreznosti programske in strojne opreme,
- analiziranje poslovnih procesov,
- oblikovanje in dokumentiranje poslovnih zahtev,
- prenos poslovnih potreb in tehničnih zadev.

Vse, ki si želite družbe prijetnih sodelavcev in si želite novih izzivov, prijazno vabimo, da prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, oddate v Službo za kadre in izobraževanje (kadri@fraport-slovenija.si) do vključno 30.10.2017.

Ponujamo vam sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom.

 
Iščemo študente!

Ste ljubitelji letališkega vzdušja? In poleg tega dinamični, samoiniciativni in zanesljivi? Če je vaš odgovor »DA«, vas vabimo k sodelovanju! Za daljše časovno obdobje potrebujemo študente za pomoč v:

  • oskrbi letal (nakladanje in razkladanje blaga, čiščenje letal),
  • oskrbi tovora (natovarjanje in raztovarjanje tovora) in
  • oskrbi potnikov (vodenje in registracija potnikov).

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo:

  • status študenta in
  • vozniški izpit B kategorije.

Za pomoč v oskrbi potnikov morajo študentje imeti še dobro znanje angleškega jezika (zaželeno je tudi znanje drugega tujega jezika).

Razgovori s kandidati bodo potekali v začetku meseca novembra. Pogoj za začetek dela so uspešno opravljeni tečaji uvajanja in usposabljanja. Izbrani kandidati bodo morali pred pričetkom dela pridobiti tudi dovoljenje za gibanje in zadrževanje na letališču. 

Če ste zainteresirani za delo in menite, da ga boste lahko usklajevali s študijskimi obveznostmi, nam najkasneje do 22. oktobra 2017, na elektronski na alenka.pecnik@fraport-slovenija.si, posredujete svojo prošnjo in potrdilo o statusu.
 

Družini prijazno podjetje

Fraport Slovenija je 13. 5. 2016 prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje in se s tem zavezal k še boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Fraport Slovenija je v preteklih letih uspešno implementiral dvanajst družini prijaznih ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družinskega in delovnega življenja. Zaposleni z družinskimi in drugimi zasebnimi obveznostmi imajo med drugim možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas tudi izven zakonsko upravičenega obdobja. V tednu, ko uvajajo otroka v vrtec oziroma šolo, se zaposlenim (v dogovoru z nadrejenimi) omogoči fleksibilni delavnik. Družba poleg tega obdari vsakega novorojenčka, organizira dogodke za aktivno preživljanje počitnic otrok zaposlenih (tabori, dnevno varstvo …). Za družine vseh zaposlenih na letališču pa vsako leto pripravi tudi Festival zabavno letališče.

 Družini prijazno bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Ugledni delodajalec

Portal iskalcev zaposlitve, katerega uporabniki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled slovenskih podjetij na trgu dela, nas je štirikrat uvrstil med najuglednejše delodajalce in nas prepoznal kot uspešno in stabilno podjetje.

Veliko pozornost namenjamo znanju

Visokokakovostne letališke in spremljajoče komercialne dejavnosti lahko zagotavljamo z zaposlenimi, ki nenehno sledijo zahtevam različnih prevoznikov in hitrim tehnološkim spremembam. Zato stalno skrbimo za njihovo izobraževanje, tako doma, kot na tujem.

Razvoj kadrov

Tudi naši zaposleni ocenjujejo, da Fraport Slovenija sodi med uspešnejša podjetja v okolju, ima velik ugled in zagotavlja varnost zaposlitve.

Za najbolj perspektivne med njimi smo pripravili program razvoja. V prihodnje se bomo namreč vedno bolj srečevali s potrebo po nadomeščanjih, pomembnostjo vzpostavitve sistema nasledstev, nujnostjo kariernega razvoja ter sistematičnega spremljanja najboljših.

Naše delo je raznoliko

Za delo na letališču so značilne prometne konice. Največ letal in potnikov se oskrbi od junija do septembra, dnevno pa vrhunce beležimo zjutraj, sredi dneva in zvečer. Zaradi koničnih časov smo naklonjeni fleksibilnim oblikam zaposlovanj, iskalce zaposlitve k oddaji ponudb za opravljanje del pa največkrat vabimo v sektorju Operativa.