Skladnost poslovanja

Glavni elementi sistema upravljanja skladnosti

Delovanje družbe temelji na upoštevanju pravil, zakonodaje in internih pravilnikov. Sistem skladnosti poslovanja predstavlja inštrument za preprečevanje kršitev in škode za družbo.
  
Pri nas se skladnost ne konča s spoštovanjem zakonskih določb, prizadevamo si, da bi vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli, hkrati pa z organizacijskimi in preventivnimi ukrepi čim bolj zmanjšali tveganje odgovornosti za družbo, njene zaposlene in nadzorne organe.
  
V vsakdanji praksi se naša kultura družbe manifestira skozi delovanje z integriteto na delovnem mestu in poštenim sodelovanjem z zaposlenimi, kupci, dobavitelji, lastniki, lokalno skupnostjo in javnostjo. Prav tako pričakujemo, da bodo zakonito in z načeli integritete ravnali tudi naši poslovni partnerji.

Sistem upravljanja skladnosti je bil v zadnjih letih uveden v nacionalnih in mednarodnih hčerinskih družbah, ki jih ima Fraport AG v večinski lasti. Med te  spada tudi Fraport Slovenija.

Poročanje Fraportu Slovenija

Informacije o korupciji in gospodarskih prestopkih se lahko posredujejo neposredno Pooblaščeni osebi za skladnost poslovanja družbe Fraport Slovenija, ki je pomemben vmesni člen s skupino Fraport AG glede organizacije skladnosti poslovanja, kar ji omogoča neposreden stik s Službo za skladnost poslovanja Fraporta AG.    

Imenovan Odbor za skladnost poslovanja družbe Fraport Slovenija je zavezan k intenzivni preučitvi vsakega poročila ter pripravi predlogov, če so potrebne sankcije.  

Pooblaščena oseba Fraporta Slovenija za skladnost poslovanja je:

Taja Skobir, MBA

Vodja integriranih sistemov upravljanja

taja.skobir@fraport-slovenija.si +386 4 2061 440 +386 41 642 921

Elektronski sistem poročanja Fraportu AG

Da bi odkrili in  preprečili kakršno koli ravnanje, ki bi lahko škodovalo naši skupini Fraport AG, je bil uveden certificiran sistem prijaviteljev nepravilnosti, sistem za nadzor poslovnega skrbnika (sistem BKMS®), ki zaposlenim, poslovnim partnerjem in strankam omogoča spletno možnost, da puščajo znake, ki kažejo na nepravilnosti. Na voljo je po vsem svetu 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 7 dni v tednu. Tako lahko zaupne informacije o korupciji in gospodarskih prestopkih posredujemo neposredno in anonimno. Anonimnost prijaviteljev nepravilnosti popolnoma zagotavlja certificiran sistem BKMS®.

Etični kodeks in standardi ravnanja za zaposlene ponuja pregled temeljne usmeritve, na kateri temelji naša družba, in vrednot, za katere se Fraport Slovenija zavzema.    

V skladu z vrednotami našega podjetja - zaupanje, zanesljivost, odprtost, pogum, zavzetost in usposobljenost - si prizadevamo delovati družbeno in ekonomsko odgovorno. Za pravičnost te odgovornosti je vrednote družbe nujno uresničevati tudi v vsakdanjem delovnem življenju.

Etični kodeks za dobavitelje določa pravila za vse dobavitelje in ponudnike storitev, ki so v neposrednem poslovnem odnosu s Fraportom Slovenija. Na podoben način kot Etični kodeks za zaposlene vključuje spoštovanje zakonodaje, delovne konvencije in človekove pravice, dopolnjene z vidiki varstva okolja in podnebja. Vsaka kršitev skladnosti se bo štela za kršitev pogodbe in o tem bodo po potrebi obveščeni tudi naši dobavitelji, skupaj z rokom za odpravo kršitve. Če se stopnjuje, lahko to privede do odpovedi pogodbe.

Analiza tveganja skladnosti poslovanja (t.i. Compliance Risk Assessment) je bistveni instrument za ugotavljanje tveganj skladnosti. Od leta 2015 se analiza tveganj skladnosti redno izvaja v okviru skupine Fraport AG, tudi v Fraportu Slovenija.
S sistematičnim prepoznavanjem in ocenjevanjem tveganj analiza tako služi kot podlaga za ustrezne ukrepe na področju skladnosti poslovanja.