Trajnostni razvoj

Skupina Fraport gradi svojo dejavnost na vrednotah družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Meddeležniške odnose in trajnostne kazalnike upravlja v vseh lokalnih družbah, s čimer spodbuja ustvarjanje najboljših trajnostnih praks letališč.

Fraport Slovenija prevzema lastno odgovornost na področju gospodarstva, ekologije in socialnih zadev, s katero krepi širšo družbeno blaginjo. Naš razvoj spodbuja razvoj okolja, v katerega smo umeščeni. Poslovna in infrastrukturna razvitost družbe ima neposreden vpliv tako na lokalno kot širše okolje v ekonomskem, družbenem in okoljskem smislu. Spodbuja razvoj novih delovnih mest, podjetništva in infrastrukture.

Zavezali smo se, da bomo delovali na način, ki ne ogroža naravnega in družbenega okolja, in da bomo s pomočjo različnih aktivnosti v okolju, v katerem delujemo, sobivali, mu vračali in ga bogatili.

Naša dejavnost ima tudi negativne vplive na okolje. Trudimo se, da jih pravočasno prepoznavamo, celostno upravljamo in nenehno znižujemo. Za sprejem trajnostne strategije in programa je odgovorno najvišje vodstvo. V implementacijo trajnostnega programa smo vključeni vsi zaposleni v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi.

Področja prioritetnih trajnostnih aktivnosti družbe Fraport Slovenija glede na trajnostne cilje ZN do leta 2030

Cilji-ZN-1.jpg

 

Cilji-ZN-2.jpg

 

Trajnostni vplivi in meddeležniški odnosi

Trajnostni-vplivi-in-meddel.jpg

 

Vplivi in odnosi

Družbena odgovornost

Čebelnjak Fraporta Slovenija
Čebelnjak Fraporta Slovenija

 

Fraportov med

Leta 2019 smo na območju letališča, na travniku za parkirno hišo, postavili čebelnjak Fraporta Slovenija z desetimi panji. 

V barvitem čebelnjaku, ki ga krasijo panjske končnice, so naseljene čebelje družine avtohtone slovenske vrste kranjska sivka. Kot pravi Franci Strupi, oskrbnik našega čebelnjaka, je naš med zares kvaliteten, ima malo vsebnosti vode in to je tisto, kar daje slovenskim gozdnim medom prednost pred ostalimi.

O kakovosti Fraportovega medu pričata prejeti priznanji, ki nam ju je v letu 2020 podelila Čebelarska zveza Gorenjske. Na tretjem slovenskem ocenjevanju medu je naš lipov med med vsemi prijavljenimi medi prejel srebrno priznanje, gozdni med pa bronasto priznanje.

Čebelje produkte tudi analiziramo in s pomočjo analiz ugotavljamo vplive naše dejavnosti na okolje. Čebelji pridelki so namreč dober indikator onesnaženosti okolja. Do sedaj opravljene analize prisotnosti in varnosti (ostanki akaricidov) medu ne kažejo neskladij.