DomovMediji

Leto 2015 v znamenju rasti prometa

Iztekajoče leto si bomo v Aerodromu Ljubljana zapomnili predvsem po integraciji v skupino Fraport in po skokoviti rasti števila potnikov. Ocenjuje se, da bomo leto 2015 zaključili z 10,3 odstotka potniki več kot leta 2014.

Iztekajoče se leto je pomembno zaznamovala sprememba lastništva. V prvih mesecih leta je novi lastnik, nemški Fraport AG, pridobil 100-odstotni lastniški delež v Aerodromu Ljubljana, na zadnji dan marca pa je bila družba preoblikovana iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Delnice so bile umaknjene z ljubljanske borze, družbo pa od tedaj vodi en poslovodni direktor, dotedanji predsednik uprave, Zmago Skobir. V nadaljevanju je bilo veliko storjeno na področju integracije v skupino Fraport. V sklopu tega smo prilagodili finančno poročanje, planiranje in analize. Optimizirali so se določeni stroški in spremenili nekateri delovni procesi.

Čez celo leto smo se veselili skokovite rasti potniškega prometa. Milijontega potnika smo na letališču pozdravili 2. septembra, približno tri tedne prej kot v letu 2014. Do današnjega dne je bilo v javnem prometu oskrbljeno 1.420.826 potnikov oz. 10,3 odstotke več kot lani, premikov letal v javnem prometu pa je bilo 22.875 oz 3,9 odstotke več. Skupna količina tovornega prometa je primerljiva z lanskim letom (18.293 ton oz. 0,7 odstotka manj kot lani), medtem ko je bilo letalskega tovora za 2,5 odstotka več oz. 9.939 ton. Ocenjujemo, da bomo leto zaključili z 10,3 odstotka potniki več kot lani, natančne številke pa bodo znane v prvih dneh januarja.

Rast prometa je posledica novih in okrepljenih letalskih povezav ter posledično konkurenčnejše ponudbe, zaradi katere potniki vse pogosteje izbirajo ljubljansko letališče za potovanja na bližnje, neposredne destinacije, pa tudi na bolj oddaljene, ki so dostopne preko večjih evropskih vozlišč. Swiss International Airlines je marca uvedel dnevne lete v Zürich, ki pa jih po novem letu žal ukinja. Domača Adria Airways je aprila začela leteti v Berlin in Stockholm, Turkish Airlines in Air Serbia pa sta povečala število letov v Istanbul in Beograd. Na splošno se je struktura letal spremenila v korist večjih (in težjih) letal, izboljšala pa se tudi njihova zasedenost. Domači prevoznik je do današnjega dne letos na ljubljanskem letališču prepeljal 5 odstotkov, tuji prevozniki pa 22,2 odstotka več potnikov kot lani. Promet na ljubljanskem letališču rase hitreje kot pri ostalih tekmecih v regiji. Po podatkih do septembra je bila rast števila potnikov na Brniku 10,8-odstotna, sledili pa so: Zagreb s 6,7, Gradec s 5,7, Benetke z 1,7 in Celovec z 1,5 odstotka več potniki ter Trst z 0,5 odstotka potniki manj kot lani.

Med pomembnejšimi dosežki iztekajočega se leta velja omeniti še odprodajo lastniškega deleža Adrie Airways Tehnika ter prizadevanja za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje. Ta so bila potrjena s certifikatoma Airport Carbon Accreditation za drugo raven in ISO 14001:2014.

Integracija v skupino se bo prihodnje leto nadaljevala. Pričakuje se zmerna rast prometa. Na Brnik prihajata dva nova redna letalska prevoznika. Poljski LOT bo od prvega marca naprej petkrat tedensko letel v Varšavo, grški Aegean Airlines pa od junija dvakrat tedensko v Atene.

Če smo se letos ukvarjali predvsem z notranjimi projekti in spremembami navznoter, bodo prihodnje leto spet na vrsti projekti, ki bodo vidni tudi navzven. Glavni cilj za leto 2016 je izboljšanje potniške izkušnje. V povezavi s tem se bo prihodnje leto začela prenova obstoječega potniškega terminala, ki bo potekala fazno in bo zaključena do leta 2018. Začel se bo tudi projekt prestavitve ceste, ki vodi mimo letališča, si čimer se bo izboljšal dostop do letališča in omogočil razvoj poslovno-logističnega kompleksa na severni strani letališča.

Pred prazniki se zahvaljujemo vsem, ki ste minulo leto delili z nami. Želimo vam vesel božič ter zdravo in srečno novo leto. Naj 2016 zraste po vaši meri!

Brnik, 23. 12. 20154