DomovMediji

Na ustanovni seji se je sestal Poslovni svetovalni odbor

Na prvi, ustanovni seji, se je sestal Poslovni svetovalni odbor Aerodroma Ljubljana, d.o.o. Med ključnimi nalogami novoustanovljenega odbora, ki je bil predviden z Aktom o ustanovitvi družbe, bodo: svetovanje in strokovna podpora poslovodstvu, odboru vlagatelja in lastniku o zadevah, ki so pomembne za razvoj podjetja, o ključnih gospodarskih temah, o letalski in letališki dejavnosti ter o drugih pomembnih izzivih za poslovno politiko podjetja.

Med člane Poslovnega svetovalnega odbora, ki se bo sestajal dvakrat letno, so bili za obdobje treh let imenovani: starejši podpredsednik za tovorni promet iz Fraporta AG Dirk Schudziara, ki je bil izvoljen tudi za predsednika odbora, Miha Košak, neodvisni svetovalec z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega bačništva, predsednica Sveta delavcev Aerodroma Ljubljana Tadeja Strupi, generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani prof. dr. Elen Twrdy ter generalni direktor Danfoss Trate in predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik.

»Pri izbiri članov smo zasledovali njihovo strokovnost ter upoštevali raznolikost področij, kjer so uveljavljeni in ki so hkrati pomembna za naše delovanje. Pomembno je, da v odboru prepletamo akademsko širino in praktično znanje. Člani posvetovalnega odbora združujejo bogato znanje in izkušnje s področja transporta in logistike, turizma, financ, ekonomike in menedžmenta ter mednarodnega poslovanja. Med člani imamo tako predstavnika lastnika kot predstavnico zaposlenih«, je ob ustavitvi povedal poslovodni direktor Aerodroma Ljubljana, Zmago Skobir.

Delovanje Poslovnega svetovalnega odbora je pri nas novost, v matični družbi Aerodroma Ljubljana, nemškemu Fraportu AG, pa dobra in uveljavljena praksa korporativnega upravljanja.

Brnik, 23. 5. 2015