DomovMediji

Nagrada za najboljše letno poročilo pri trajnostnem razvoju

V okviru 18. tekmovanja za strokovne nagrade na področju poslovnega in računovodskega poročanja, ki ga organizira časnik Finance, je družba Fraport Slovenija prejela nagrado za najboljše letno poročilo na področju trajnostnega razvoja. Nagrado sta na včerajšnji podelitvi sprejela poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir in Primož Primožič, strokovni sodelavec za varstvo okolja in odgovoren za projekt priprave poročila.

Tekmovanje je platforma za najvišje standarde v pripravi letnih poročil. Poročila ocenjuje neodvisna komisija, vsako poročilo pa je ocenjeno s točkami po posameznih področjih vsebine poročila in s komunikacijskega vidika. Nagrada je vsekakor priznanje vsem, ki so pri poročilu sodelovali, predvsem pa prizadevanjem Fraporta Slovenija na področju trajnostnega razvoja.

"Za sprejem trajnostne strategije in programa je odgovorno najvišje vodstvo. V implementacijo trajnostnega programa smo vključeni vsi zaposleni, v skladu z našimi pooblastili in odgovornostmi, medtem ko poročilo pripravijo odgovorni za posamezna področja, skupaj z zaposlenimi, projektnimi skupinami in odbori. Trajnost in družbena odgovornost vsekakor postajata vse pomembnejši steber razvoja Fraporta Slovenija in veseli ter ponosni smo, da naša prizadevanja dobijo priznanje in potrditev tudi v obliki nagrad," je povedal Zmago Skobir.

Poročilo za leto 2016 je drugo tovrstno poročilo, s tovrstnim poročanjem pa želimo širši javnosti predstaviti, kako poteka nadaljevanje obstoječih trajnostnih praks v naši družbi in obenem predstaviti nekatere nove, uvedene projekte. V njem smo sistematično in pregledno zbrali vsa prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja.

Trajnostno poročilo 2016 [kliknite na naslovnico] 

Ob prebiranju trajnostnega poročila se lahko seznanite še z osnovnimi podatki o družbi, njenem poslovanju in prihodnjem razvoju, načeli trajnostnega komuniciranja, s konkretnimi projekti, ki izkazujejo trajnostno naravnanost družbe do zaposlenih, potnikov, obiskovalcev, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in okolja ter z družbeno odgovornimi aktivnostmi.