DomovMediji

Obvestilo: Spremenjen dostop do zunanjega parkirišča P1!

Zaradi izgradnje novega potniškega terminala je že nekaj časa zaprto zunanje parkirišče v neposredni bližini potniškega terminala. Parkiranje je tako v času gradnje omogočeno na zunanjem parkirišču P1 in v parkirni hiši.

Poleg že omenjene gradnje novega potniškega terminala pa Fraport Slovenija nadaljuje tudi s projektom izgradnje povezovalnih cest v okolici zunanjega parkirišča P1, kar bo občasno vplivalo na dostopnost do parkirišča. Prve spremembe se obetajo že v naslednjem tednu, saj bo obstoječi dostop do parkirišča P1 (del ceste od glavnega vstopa na letališko območje do uvoza na parkirišče P1) zaradi gradnje povezovalne ceste zaprt.

Dostop do parkirišča P1 z vozili bo omogočen iz dveh smeri, ki bosta ustrezno označeni (glej grafično prilogo), in sicer: dostop do dosedanjega uvoza na parkirišče iz smeri Kamnik/Mengeš ter dostop preko novo zgrajenega uvoza na parkirišče iz smeri Kranj. Na obstoječem in novem uvozu bosta postavljena plačilna avtomata.

Delno bo spremenjena tudi peš pot med parkiriščem in potniškim terminalom, ki bo prav tako ustrezno označena (glej grafično prilogo). Dostop do parkirne hiše ostaja nespremenjen.

Navedene spremembe bodo pričele veljati v torek, 10. septembra 2019.

Prosimo vse uporabnike parkirišča, da spremljajo prometno signalizacijo in druge oznake za označitev spremenjenega dostopa do parkirišča P1 ter povezave med potniškim terminalom in parkiriščem.

Zg. Brnik, 6. september 2019.