DomovMediji

Sprememba prometne ureditve pred parkirno hišo

 Zaradi gradnje novega potniškega terminala in zunanje ureditve ožje okolice novega objekta stopa v veljavo spremenjena ureditev prometa pred obstoječo garažno hišo.

 
Prilagojen tok prometa prikazuje slika spodaj: 
 
 
• izvoz iz garažne hiše je za osebna vozila nekoliko preusmerjen in prilagojen (glej sliko zgoraj),
• tok prometa pri dostopu do obstoječega potniškega terminala se za osebna vozila in taxi storitve preusmerja na območje kratkotrajnega parkiranja (t.im. »dropp-off« cono),
• prometni tokovi obeh zgoraj omenjenih kategorij potekajo preko obstoječih parkirišč za »shuttle«, ti pa se, tako kot tudi avtobusi, preusmerjajo na parkirna mesta neposredno ob povezovalnem nadstrešku med obstoječim potniškim terminalom in parkirno hišo,
• izvoz iz garažne hiše bo za osebna vozila mogoč le skozi en izvoz,
• spremembe so označene z ustrezno prometno signalizacijo.
 
Spremenjena prometna ureditev bo v veljavi do ponovne preusmeritve, ki se pričakuje 1. 7. 2021. 
 
Vsem potnikom in obiskovalcem našega letališča se zahvaljujemo za razumevanje. 
 
6. 5. 2021