DomovMedijiLetališke publikacije

Letališke publikacije

Vozni red in Vodnik po letališču
Knjižici, ki izhajata večrat letno, vsebujeta osnovne informacije o letališču, uporabne informacije za potnike in vozni red.

Trajnostna poročila
V trajnostnem poročilu so sistematično zbrana naša prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja. V njem se lahko seznanite z osnovnimi podatki o družbi, njenem poslovanju in prihodnjem razvoju kot tudi z načeli trajnostnega komuniciranja, trajnostnim odnosom družbe do zaposlenih, potnikov, obiskovalcev, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in okolja ter družbeno odgovornimi projekti.

Aeropolis
Za zagotovitev hitrejšega razvoja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je predviden projekt Aeropolis. Poslovno-logistični center, ki se bo fazno gradil na območju letališča bo zaposloval vsaj 3.000 ljudi na področjih turizma, skladiščenja, trgovine, logistike in drugih dejavnosti, povezanih z letališčem.

Center splošnega letalstva (GAC)
Publikacija Centra splošnega letalstva (GAC-General Aviation Center), ki poskrbi za oskrbo vseh komercialnih, poslovnih in zasebnih letal ter helikopterjev, ki imajo največ 19 sedežev in ne presegajo teže 44 ton.