DomovPodjetjeJavna in druga naročila

Javna naročila in druge javne objave

Obvestilo o spremembah Javnega zbiranja ponudb za najem parkirnih mest in izvajanje avto-taksi storitev na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

Obveščamo, da se zaradi uveljavitve Odloka o razveljavitvi Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem z dnem 1. 1. 2020, spremeni vsebina Javnega zbiranja ponudb za najem parkirnih mest in izvajanje avto-taksi storitev na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je bil dne 15. 11. 2019 objavljen na spletni strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o. in popravljen dne 3. 12. 2019.

Ker od 1. 1. 2020 Občina Cerklje na Gorenjskem več ne izdaja dovoljenj za opravljanje avto-taksi prevozov, se črta razpisni pogoj iz točke 1.a III. Poglavja razpisa, da mora ponudnik imeti veljavno dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov, ki ga izda občina Cerklje na Gorenjskem črta. Posledično to pomeni, da ponudnik tudi ni dolžan predložiti dovoljena k Prilogi 2: Podatki o vozilih.

Ostali pogoji razpisa ostajajo v celoti nespremenjeni.

Z namenom razjasnitve pogojev za prijavo na javno zbiranje ponudb vas obveščamo, da je prišlo do spremembe besedila Javnega zbiranja ponudb za najem parkirnih mest in izvajanje avto-taksi storitev na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je bil dne 15. 11. 2019 objavljen na spletni strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o. Popravljeno besedilo je dostopno tukaj.

Hkrati vas obveščamo, da je zaradi spremembe besedila razpisa, rok za oddajo vlog podaljšan, in sicer do 15. 1. 2020 do 12:00.