DomovPodjetjeOsebna izkaznica

Osebna izkaznica

 
Ime in sedež: Fraport Slovenija, d.o.o., Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom, Slovenija
Matična številka: 5142768000
Okrožno sodišče Kranj, št. vložka 1/00097/00
Osnovni kapital (vpoklicani) 15.842.626,44 EUR
ID za DDV: SI12574856
Šifra dejavnosti: 52.230 - Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
Velikost: velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Transakcijski računi:
- NLB d.d 02921-0014174945
- Unicredit d.d. SI56 2900 0000 3291 455
Poslovno leto: koledarsko
Dokumenti družbe