DomovPodjetjeSistemi upravljanja

Sistemi upravljanja

Obseg sistema upravljanja v družbi

Sistem upravljanja obsega štiri strateške stebre družbe, in sicer:

Letalstvo (letališke storitve in zemeljska oskrba)

Fraport Slovenija je upravljavec letališke infrastrukture in edini ponudnik zemeljskih storitev na Letališču Ljubljana (oskrba potnikov, prtljage, letal in tovora).

Komercialne dejavnosti in nepremičnine

Komercialne dejavnosti predstavljajo naslednje kategorije: trgovinski del (kot so parfumi, kozmetika, alkoholna pijača in tobačni izdelki), gostinski del ter storitve rent-a-car, oglaševanja in parkirišč.

Letalski tovorni promet

Letalski tovorni promet predstavlja fizično in dokumentarno oskrbo tovora za tovorna in potniška letala ter oskrbo tovora letalskega in ostalega blaga po cesti (RFS).

Letalska akademija

Letalska akademija ponuja usposabljanja iz področij upravljanja letališč, gasilsko reševalne službe ter zemeljske oskrbe.

V sistem upravljanja so vključeni objekti (s pripadajočimi stavbnimi pravicami), zemljišča, ki so v lasti Fraport Slovenija, ostala zemljišča (komunalna in letališka infrastruktura ter komercialne površine), na katerih je bila Fraportu Slovenija podeljena stavbna pravica za dobo 40 let (do vključno 1. 1. 2054) s strani Republike Slovenije ter objekti, ki so v lasti Fraporta Slovenija izven območja letališča (npr. počitniški objekti).

Obseg sistema upravljanja vključuje tudi zunanje izvajalce, najemnike in organizacije s področja varstva okolja in varnosti in zdravja pri delu. Z njihovimi odgovornostmi na področju varovanja okolja in varnosti in zdravja pri delu jih Fraport Slovenija ustrezno seznanja. Zunanji izvajalci so predvsem: vzdrževalci, dobavitelji energentov in osebne varovalne ter delovne opreme, transportne organizacije, izvajalci obratovalnih monitoringov in podobnih meritev, izvajalci gradbenih del in ostali.