DomovPodjetjeVarstvo okolja

Ravnanje z okoljem


Varovanje okolja je osnovno vodilo filozofije družbe. Glavni cilj našega sistema ravnanja z okoljem je zagotoviti okoljsko upravljanje z izboljšanjem prizadevanj za varovanje okolja in preprečevanje ali zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Kot glavno letališče v Sloveniji vplivamo na okolje na različne načine, zaradi česar imamo posebno odgovornost, ki jo jemljemo resno. To dokazujemo z integracijo sistema ravnanja z okoljem v strateško upravljanje družbe in izpolnjevanjem zahtev certifikata ISO 14001, ki ga je družba prejela v letu 2015 ter obnovila (prehod na verzijo 2015) v letu 2018.

Sistem ravnanja z okoljem definira okoljsko politiko družbe in pokriva glavne okoljske vidike in njihov vpliv ter omogoča oblikovanje ustreznih okoljskih ciljev in programov.

Pri uresničevanju okoljske politike so poleg zaposlenih aktivno vključeni tudi zunanji pogodbeni izvajalci, poslovni partnerji in najemniki, ki imajo pri izvajanju lastnih procesov lahko vpliv na okolje in so tako dolžni delovati v skladu s Splošnimi pogoji varstva okolja.

Družba je svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov njenih dejavnosti in aktivnosti na okolje v preteklosti nadgradila tudi z ukrepi za ozelenjevanje pisarne, zaradi česar je bila v obdobju 2013-2020 imetnica certifikata Evropske zelene pisarne. Okoljska politika družbe je tako postala bogatejša za zelene prakse na področju pisarniške dejavnosti.

Vzporedno s projektom Evropske zelene pisarne je družba v letu 2013 prvič izračunala tudi svoj ogljični odtis in v letu 2013 in 2014 na prvi stopnji uspešno pridobila in obnovila oziroma v letu 2015 na drugi stopnji uspešno nadgradila ter v obdobju 2016-2020 na isti stopnji obnovila certifikat Airport Carbon Accreditation v okviru pobude Združenja evropskih letališč (ACI Europe) za zmanjševanje toplogrednih plinov na letalskem področju. Certificiranje Združenja evropskih letališč je edini institucionalno priznan standard za certifikacijo na področju upravljanja z ogljičnim odtisom letališč.
 

TRAJNOSTNO POROČILO 2019
TRAJNOSTNO POROČILO 2018 
TRAJNOSTNO POROČILO 2017
TRAJNOSTNO POROČILO 2016
TRAJNOSTNO POROČILO 2015