DomovPodjetjeVarstvo okoljaSkrbimo za čisto podtalnico

Skrbimo za čisto podtalnico

 

Za čistočo naših odpadnih voda skrbimo z zagotavljanjem nemotenega delovanja biološke čistilne naprave. O tem vodimo ustrezne evidence, iz katerih so razvidni opravljeni dnevni pregledi in opažanja ter izvedeni posegi. V biološki čistilni napravi prečiščujemo vodo, ki v podtalnico odteka iz letališkega kompleksa, fekalije (iz letališkega kompleksa in iz letal), pa tudi odpadne tekočine, ki nastajajo pri razledenitvi letal (ta postopek se izvaja na glavni letališki ploščadi, odpadne tekočine pa so pomešane s tekočino za razledenitev, katere osnova so biološko razgradljivi glikoli). V postopkih prečiščevanja nastane približno 70 ton gošče letno, ki jo prevzema in naprej predeluje komunalno podjetje.

Poleg prečiščevanja odpadnih vod čisto podtalnico zagotavljamo tudi s 56 lovilci olj in maščob, ki jih imamo nameščene na in ob asfaltnih površinah, iz katerih meteorne vode odtekajo direktno v podtalnico. Le te redno pregledujemo, čistimo in vzdržujemo in o opravljenih pregledih vodimo ustrezne dnevnike, s katerimi zagotavljamo sledljivost opravljenih del.

Zunanji nadzor kvalitete odpadnih voda, prečiščenih v biološki čistilni napravi in v lovilcih olj in maščob izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, ki naše rezultate na tem področju že več let zapored ocenjuje kot nadpovprečne.

V obdobju naslednjih dveh do treh let načrtujemo priklop našega kanalizacijskega sistema na javno kanalizacijsko omrežje, pri čemer se bo prečiščevanje naših odpadnih voda izvajalo na čistilni napravi v Domžalah. S tem bomo dolgoročno rešili tudi vprašanje omejenih kapacitet naše biološke čistilne naprave, kar zaenkrat sicer še ne predstavlja težav, upoštevaje načrtovano rast fizičnega obsega prometa in s tem povečevanje količine odpadnih voda pa obstoječe kapacitete verjetno ne bi zadoščale.