DomovPodjetjeVarstvo okoljaSkrbimo za čisto podtalnico

Skrbimo za čisto podtalnico

 

Čisto podtalnico zagotavljamo z lovilci olj in maščob, ki jih imamo nameščene na in ob asfaltnih površinah. Le te redno pregledujemo, čistimo in vzdržujemo in o opravljenih pregledih vodimo ustrezne dnevnike, s katerimi zagotavljamo sledljivost opravljenih del.

Zunanji nadzor kvalitete odpadnih voda v lovilcih olj in maščob izvaja pooblaščeno podjetje.

Junija 2018 smo izvedli priklop našega kanalizacijskega sistema na javno kanalizacijsko omrežje, s čimer se prečiščevanje naših odpadnih voda izvaja na čistilni napravi v Domžalah.