DomovPodjetjeVarstvo okoljaSkrbno ravnamo z odpadki

Skrbno ravnamo z odpadki

 

Z dobaviteljem motornih olj imamo sklenjen dogovor za brezplačen odvoz in uničenje približno 3 ton odpadnih motornih olj letno. Zbiramo tudi odpadne akumulatorje, baterijske vložke, gume, neonske svetilke, oljne filtre in krpe, ki jih prevzemajo za to pooblaščena podjetja.

Dotrajano računalniško strojno opremo zbiramo in jo enkrat letno dostavimo dobavitelju računalniške opreme, ki poskrbi za ločevanje surovin in njihovo kasnejše recikliranje v nove surovine, namenjene za izdelavo novih izdelkov.

Posebno skrb posvečamo zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov, ki jih odvažamo na deponijo v Tenetišah. Komunalne odpadke pobiramo in jih vozimo na komunalno deponijo, že več pa ločeno zbiramo tudi pisarniški in časopisni papir ter kartonsko embalažo.