DomovPodjetjeVarstvo okoljaVarstvo pred hrupom

Varstvo pred hrupom

 

Z uvedbo kontinuirananega monitoringa hrupa v decembru 2008 se je naše letališče pridružilo več kot 40 evropskim letališčem, ki so podobne meritve hrupa okolja do takrat že uvedla. Gre za pomemben korak v našem celovitem pristopu k reševanju problematike hrupa na območju ob letališču, ki bo v tej fazi omogočal identifikacijo kršiteljev, po sprejetju ustrezne zakonodaje pa tudi izvajanje določenih ukrepov (omejevanje letenja, zaračunavanje taks).

Zagotovili smo merilne terminale v štirih najbolj izpostavljenih naseljih pod pristajalnimi oziroma vzletnimi ravninami. Na podlagi izmerjenih podatkov, ki jih merilne enote pošiljajo v nadzorni center, se identificirajo viri hrupa ter določajo dnevne in letne obremenitve, enkrat letno pa bo izdelana tudi karta hrupa ter tako določena najbolj obremenjena območja. Julija 2009 je vzpostavljena tudi povezava z virom radarskih podatkov, kar prispeva k lažjemu in zanesljivejšemu identificiranju virov hrupa.

Če nam želite postaviti vprašanje na temo hrupa ali nas obvestiti o posameznem dogodku na to temo, vas vabimo, da izpolnite obrazec.

Loading...
4
1
3
2

Vir podatkov:

  • podatki o hrupu1: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
  • radarski podatki2: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

1 Ravni hrupa so merjene na merilnih terminalih za monitoring hrupa, ki se nahajajo na označenih mestih okoli Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Izmerjene ravni so preračunane na minutna energijska povprečja (ekvivalentna raven hrupa (Leq) za 1 minuto). Ker se povprečje računa za nazaj, je raven hrupa prikazana malo po preletu letala, s približno 30 sekundnim zamikom. Ravni hrupa so prikazane kot ekvivalentne ravni hrupa za čas trajanja 1 minute s frekvenčnim uteženjem filtra s krivuljo A (dB(A)). Ta krivulja je določena s standardi in še najbolj nazorno prikazuje dojemanje zvoka s pomočjo človeškega ušesa. 

2  EPNL je kazalec, s katerim prikazujemo vpliv hrupa letalskega prometa na človeka. Pri tem so upoštevane vse karakteristike letalskega hrupa kot so trajanje preleta in frekvenčna karakteristika letal (prisoten je namreč nizkofrekvenčni hrup). Ta kazalec uporabljamo za primerjavo hrupa letal med seboj. Ker pa je določen drugače kot v Sloveniji predpisani parametri hrupa v okolju ga ne moremo primerjati z zakonodajnimi vrednostmi. V Sloveniji namreč uporabljamo kazalce hrupa v okolju Ldan, Lvečer, Lnoč ter LDVN. Poleg teh kazalcev uporabljamo tudi konične vrednosti hrupa v okolju, ki predstavljajo statistično vrednost hrupa v 1 percentili celotnega časa merjenja.

3  Podatki se osvežujejo na cca. 10-30 minut.

 

Poročila o hrupu


V letu 2016 smo spremenili periodiko poročil, in sicer jih bomo objavljali na vsake 4 mesece.
 

 

Pripona: Navodilo za spremljanje hrupa.pdf