DomovPodjetjeVarstvo okoljaVarstvo pred hrupom

Varstvo pred hrupom

Kot upravljalec ljubljanskega letališča se že desetletje intenzivno ukvarjamo s problematiko letalskega hrupa in njegovega vpliva na okoliške prebivalce. Glavni vir hrupa na območju letališča so letalske operacije na vzletno pristajalni stezi. Za vir hrupa na letališču obravnavamo potniški in tovorni letalski promet kot tudi hrup manjših šolskih in športnih letal in helikopterjev. Drugih virov hrupa (cestni promet, dela na poljih, drugi izredni dogodki ipd.), pri oceni vpliva na okolje ne upoštevamo.

Ljubljansko letališče na podlagi uredbe, ki ureja ocenjevanje hrupa v okolju, spada med manjša letališča, za katera so zahteve za obremenitve okolja s hrupom strožje kot na večjih letališčih s prometom nad 50.000 operacij letno.

Od decembra 2008 do konca marca 2019 smo izvajali stalni monitoring hrupa na najbolj hrupu izpostavljenih območjih. V letu 2019 bomo nadaljevali z vsakoletnimi (občasnimi) meritvami hrupa v poletni sezoni in tako še naprej spremljali ravni hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času v najprometnejšem obdobju leta.

Vsako leto izdelamo karte hrupa za območje okoli letališča. Karte hrupa izdelamo za letno povprečje in nam prikazujejo obremenitve v pasovih po 5 dB ali s posameznimi izofonami, ki prikazujemo potek mejnih ravni hrupa glede na kazalnike, ki jih predpisuje zakonodaja. Osnova za izdelavo modela širjenja hrupa v okolje so podatki o letnem številu operacij na letališču in podatki o razporeditvi posameznih operacij glede na smer in tip operacije (vzlet/pristanek). 

Če nam želite postaviti vprašanje na temo hrupa ali nas obvestiti o posameznem dogodku na to temo, vas vabimo, da izpolnite obrazec.

 

Poročila o hrupu


Stalni monitoring (januar 2009 - marec 2019):