DomovPodjetjeVarstvo okoljaVarstvo pred trki s pticami

Varstvo pred trki s pticami

 

Za varovanje letal pred trki s pticami imamo v družbi uvedene aktivne in pasivne ukrepe. Med pasivne štejemo predvsem tiste, ki obsegajo upravljanje oziroma urejanje habitatov na letališču in okoli njega. Ta vidik je dokaj kompleksen in družba kot upravljavec letališča nanj lahko vpliva le v obsegu območja znotraj letališke ograje. Tako v sklopu teh izvajamo redne preglede vzletno-pristajalne steze in o tem vodimo dnevno evidenco. Na območju letališča ni dovoljeno gojiti poljščin, ki bi privabljale ptice, travo pa kosimo na določeno višino.

V neposredni bližini območja letališča pa še vedno obstaja precej dejavnikov, ki privlačijo ptice, zato se v precejšnji meri zatekamo k uporabi aktivnih ukrepov. Za odganjanje ptic uporabljamo pirotehnična sredstva, ki so daleč najbolj razširjena in uporabljena metoda, v poletni sezoni pa k temu dodamo plinske topove. Z namenom zagotavljanja varnosti tako letalskega prometa kot tudi prostoživečih ptic kot dodatni ukrep v sodelovanju s Slovensko zvezo za sokolarstvo uporabljamo tudi sokole selce.

Naše delovanje v smeri varovanja pred trki s pticami poteka predvsem v smeri učinkovitih ter ekološko sprejemljivih metod odvračanja ptic z območja letališča. Kot skrajno možnost imamo v naboru preventivnih ukrepov tudi lovca, ki pa ga do sedaj še nismo uporabili.

Z ekološko študijo na širšem območju letališča do sobivanja s pticami