DomovPodjetjeZaposleni

Zaposleni

Prosta delovna mesta:


IT poslovni analitik (m/ž)

K prijavi vabimo kandidate/ke, ki imajo sledeča znanja:
- izobrazbo VIII. stopnje po SOKu in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela oziroma VII. ali VI. stopnjo izobrazbe po SOKu in 4 leta delovnih izkušenj na podobnih delih,
- področna zakonodaja in standardi,
- tuj jezik na višjem nivoju,
- računalniška znanja (Office programi)
- specialni računalniški programi,
- programski jeziki,
- baze podatkov,
- orodja za poslovne analize.

Naš novi sodelavec/ka bo zadolžen za:
- analiziranje poslovnih procesov,
- prevajanje poslovnih zahtev v računalniški jezik in pripravo predlogov za izboljšanje poslovnih procesov s pomočjo informatizacije,
- izvajanje varnostne politike informacijskega sistema,
- testiranje ustreznosti programske in strojne opreme,
- usposabljanje in nudenje pomoči uporabnikom,
- vodenje in sodelovanje pri projektih,
- koordinacijo IT rešitev z izvajalci in lastniki procesov,
- predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in načinov dela,
- izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
- druga dela in naloge po nalogu nadrejenega v okviru delovnega mesta.

Prednost pri izbiri boste imeli vsi tisti, ki vam ni tuje:
- vsebinsko poznavanje ali razumevanje vsaj dveh poslovnih procesov kot so nabava, prodaja, finance ali računovodstvo in vzdrževanje,
- Izkušnje z uvajanjem SAP,
- izkušnje na področju analize poslovnih procesov in zajema uporabniških zahtev,
- poznavanje principov programiranja oziroma poznavanja SQL sintakse,
- razumevanje delovanja relacijskih podatkovnih baz (objekti, relacije, nomalizacija),
- razumevanje principov delovanja WEB tehnologij.

Vse tiste, ki vas delo zanima, prijazno vabimo, da prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, oddate v Službo za kadre in izobraževanje (kadri@fraport-slovenija.si) do vključno 24.01.2019.

Ponujamo vam možnost strokovnega in osebnega razvoja v mednarodnem podjetju ter sklenitev pogodbe za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom.

 

Družini prijazno podjetje

Fraport Slovenija je 13. 5. 2016 prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje in se s tem zavezal k še boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Fraport Slovenija je v preteklih letih uspešno implementiral dvanajst družini prijaznih ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družinskega in delovnega življenja. Zaposleni z družinskimi in drugimi zasebnimi obveznostmi imajo med drugim možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas tudi izven zakonsko upravičenega obdobja. V tednu, ko uvajajo otroka v vrtec oziroma šolo, se zaposlenim (v dogovoru z nadrejenimi) omogoči fleksibilni delavnik. Družba poleg tega obdari vsakega novorojenčka, organizira dogodke za aktivno preživljanje počitnic otrok zaposlenih (tabori, dnevno varstvo …). Za družine vseh zaposlenih na letališču pa vsako leto pripravi tudi Festival zabavno letališče.

 Družini prijazno bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Ugledni delodajalec

Portal iskalcev zaposlitve, katerega uporabniki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled slovenskih podjetij na trgu dela, nas je štirikrat uvrstil med najuglednejše delodajalce in nas prepoznal kot uspešno in stabilno podjetje.

Veliko pozornost namenjamo znanju

Visokokakovostne letališke in spremljajoče komercialne dejavnosti lahko zagotavljamo z zaposlenimi, ki nenehno sledijo zahtevam različnih prevoznikov in hitrim tehnološkim spremembam. Zato stalno skrbimo za njihovo izobraževanje, tako doma, kot na tujem.

Razvoj kadrov

Tudi naši zaposleni ocenjujejo, da Fraport Slovenija sodi med uspešnejša podjetja v okolju, ima velik ugled in zagotavlja varnost zaposlitve.

Za najbolj perspektivne med njimi smo pripravili program razvoja. V prihodnje se bomo namreč vedno bolj srečevali s potrebo po nadomeščanjih, pomembnostjo vzpostavitve sistema nasledstev, nujnostjo kariernega razvoja ter sistematičnega spremljanja najboljših.

Naše delo je raznoliko

Za delo na letališču so značilne prometne konice. Največ letal in potnikov se oskrbi od junija do septembra, dnevno pa vrhunce beležimo zjutraj, sredi dneva in zvečer. Zaradi koničnih časov smo naklonjeni fleksibilnim oblikam zaposlovanj, iskalce zaposlitve k oddaji ponudb za opravljanje del pa največkrat vabimo v sektorju Operativa.