DomovPodjetjeZaposleni

Zaposleni

Prosta delovna mesta:


Iščemo študente za delo na turistično informacijski točki


Če imate veselje za delo z ljudmi, ste komunikativni, dinamični in iznajdljivi, vas vabimo k sodelovanju!

Izbrani kandidati bodo potnikom nudili informacije na turistično informacijski točki letališča, jim svetovali pri izbiri namestitve in prevoza, nudili promocijsko gradivo, pridobivali nova znanja o Sloveniji, skrbeli za urejenost delovnega okolja ter ažurirali baze podatkov.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo:

• zelo dobro znanje angleškega jezika (zaželeno je tudi znanje nemškega ali katerega koli drugega tujega jezika),
• izkušnje z delom v turizmu,
• lasten prevoz in
• so stari vsaj 19 let.

Pogoj za začetek dela so uspešno opravljeni tečaji uvajanja in usposabljanja. Če ste zainteresirani za delo in menite, da ga boste lahko usklajevali s študijskimi obveznostmi, nam najkasneje do 21. maja 2019, na elektronski naslov kadri@fraport-slovenija.si, posredujte svojo prošnjo.
 

Družini prijazno podjetje

Fraport Slovenija je 13. 5. 2016 prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje in se s tem zavezal k še boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Fraport Slovenija je v preteklih letih uspešno implementiral dvanajst družini prijaznih ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družinskega in delovnega življenja. Zaposleni z družinskimi in drugimi zasebnimi obveznostmi imajo med drugim možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas tudi izven zakonsko upravičenega obdobja. V tednu, ko uvajajo otroka v vrtec oziroma šolo, se zaposlenim (v dogovoru z nadrejenimi) omogoči fleksibilni delavnik. Družba poleg tega obdari vsakega novorojenčka, organizira dogodke za aktivno preživljanje počitnic otrok zaposlenih (tabori, dnevno varstvo …). Za družine vseh zaposlenih na letališču pa vsako leto pripravi tudi Festival zabavno letališče.

 Družini prijazno bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Ugledni delodajalec

Portal iskalcev zaposlitve, katerega uporabniki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled slovenskih podjetij na trgu dela, nas je štirikrat uvrstil med najuglednejše delodajalce in nas prepoznal kot uspešno in stabilno podjetje.

Veliko pozornost namenjamo znanju

Visokokakovostne letališke in spremljajoče komercialne dejavnosti lahko zagotavljamo z zaposlenimi, ki nenehno sledijo zahtevam različnih prevoznikov in hitrim tehnološkim spremembam. Zato stalno skrbimo za njihovo izobraževanje, tako doma, kot na tujem.

Razvoj kadrov

Tudi naši zaposleni ocenjujejo, da Fraport Slovenija sodi med uspešnejša podjetja v okolju, ima velik ugled in zagotavlja varnost zaposlitve.

Za najbolj perspektivne med njimi smo pripravili program razvoja. V prihodnje se bomo namreč vedno bolj srečevali s potrebo po nadomeščanjih, pomembnostjo vzpostavitve sistema nasledstev, nujnostjo kariernega razvoja ter sistematičnega spremljanja najboljših.

Naše delo je raznoliko

Za delo na letališču so značilne prometne konice. Največ letal in potnikov se oskrbi od junija do septembra, dnevno pa vrhunce beležimo zjutraj, sredi dneva in zvečer. Zaradi koničnih časov smo naklonjeni fleksibilnim oblikam zaposlovanj, iskalce zaposlitve k oddaji ponudb za opravljanje del pa največkrat vabimo v sektorju Operativa.