DomovPoslovni uporabnikiTaksi storitve

Taksi storitve

Pred potniškim terminalom Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana se je spremenil prometni režim za izvajanje taksi storitev. Rezervirana parkirna mesta, označena s tablo »Taxi«, so namenjena izključno izvajalcem taksi storitev, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje avto taksi storitev in pogoje, ki so navedeni v pravilniku o izvajanju taxi storitev. Za možnost uporabe omenjenih parkirnih mest pred potniškim terminalom mora ponudnik predhodno pridobiti ustrezno parkirno kartico, ki jo izda Aerodrom Ljubljana, in sicer z izpolnitvijo prošnje za opravljanje taksi storitev. Prošnji je potrebno priložiti fotokopijo prometnega dovoljenja in izpolnjeno izjavo, ki jo najdete na zadnji strani pravilnika o izvajanju taksi storitev.

Sprememba režima začne veljati 1. 2. 2016.