DomovPoslovni uporabnikiTehnični podatkiDokumenti

Dokumenti

Trgovina Ljubljanček 

PRAVILA ZA UPORABO LETALIŠČA

Ta dokument določa pogoje uporabe oz. pravila na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Namenjen je vsem njegovim uporabnikom.

Pravila za uporabo letališča (pdf, 1.55 MB)
 

Trgovina Ljubljanček 

RAZLEDITEV IN PROTILEDITEV LETAL

Ta dokument opisuje materiale, opremo, in operativne postopke za razleditev in protileditev letal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v času uradne zimske sezone.

Razleditev in protileditev letal (pdf, 0.81 MB)
 

Travel Value and Duty Free

SISTEM ZA VIZUALNO VODENJE LETALA NA PARKIRNEM MESTU

Ta dokument opisuje navodila uporabe sistema za vizualno vodenje letala na parkirnem mestu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

Sistem za vizualno vodenje letala na parkirnem mestu (pdf, 0.74 MB)
 

Trgovina Ljubljanček 

LETALIŠKI PRIROČNIK

Ta dokument vsebuje podatke o karakteristikah, skladnosti, pravilih in operativnih procedurah za varno obratovanje letališča v skladu z letališkim certifikatom.

Letališki priročnik (pdf, 1.92 MB)
 

Travel Value and Duty Free

PROMETNI PREDPISI IN VARNOSTNA PRAVILA NA ZRAČNI STRANI LETALIŠČA

Ta dokument obravnava varnostne predpise in navodila za gibanje in vožnjo na zračni strani letališča.

Prometni predpisi in varnostna pravila na zračni strani letališča (pdf, 13.94 MB)
 

Travel Value and Duty Free

UPRAVLJANJE GLAVNE LETALIŠKE PLOŠČADI

Ta dokument obravnava navodila za varno uporabo glavne letališke ploščadi s strani zrakoplovov.

Upravljanje glavne letališke ploščadi (pdf, 9.48 MB)
 

Travel Value and Duty Free

UPRAVLJANJE PLOŠČADI SPLOŠNEGA LETALSTVA

Ta dokument obravnava navodila za varno uporabo ploščadi splošnega letalstva s strani zrakoplovov.

Upravljanje ploščadi splošnega letalstva (pdf, 4.85 MB)
 

SMS 

PRIROČNIK SISTEMA UPRAVLJANJA VARNOSTI

Ta priročnik opisuje sistem upravljanja varnosti upravljavca ljubljanskega letališča.

Priročnik sistema upravljanja varnosti (pdf, 3.32 MB)
 

Travel Value and Duty Free

POŽARNI RED 

Ta dokument ureja celoten sistem varstva pred požarom v družbi Fraport Slovenija d.o.o.. Določila tega dokumenta smiselno veljajo tudi za vse obiskovalce ter osebe iz drugih podjetij in državnih organov, ki za določen čas delajo ali opravljajo naloge v prostorih družbe.

Požarni red Fraport Slovenija (pdf, 17.37 MB)
 

Travel Value and Duty Free

NAVODILO ZA RAVNANJE Z ODPADKI NA OBMOČJU LETALIŠČA

Ta dokument opisuje navodila za ločevanje odpadkov, ki so obvezna za povzročitelje odpadkov na področju letališča, katerih odpadke prevzemamo.

Navodilo za ravnanje z odpadki na območju letališča (pdf, 8.50 MB)
 

Travel Value and Duty Free

VZDRŽEVANJE TRAVNIH POVRŠIN

Ta dokument določa način izvajanja vzdrževanja travnih površin znotraj področja letališča. Namenjen je vsem deležnikom izvajanja vzdrževanja.

Vzdrževanje travnih površin (pdf, 3.96 MB)
 

Travel Value and Duty Free

OSKRBOVANJE ZRAKOPLOVOV Z GORIVOM

Ta dokument določa odgovornosti in opisuje postopke operativnih služb pri oskrbovanju zrakoplovov z gorivom na Letališču Ljubljana, z namenom zagotoviti varno in učinkovito oskrbo zrakoplovov na letališki ploščadi. V prilogi navodila se nahaja obrazec ˝Declaration of Commitment˝, katerega mora izpolniti letalski prevoznik v primeru, da želi polniti zrakoplov z gorivom v času, ko se v njem nahajajo potniki oziroma se vkrcavajo ali izkrcavajo.

Oskrbovanje zrakoplovov z gorivom (pdf, 1.35 MB)
 

Travel Value and Duty Free

ETIČNI KODEKS ZA POSLOVNE PARTNERJE

Etični kodeks naše poslovne partnerje zavezuje, da bodo pri svojem poslovanju ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Zavzemali se bodo za spoštovanje najvišjih standardov etičnega in poslovnega ravnanja. 

Etični kodeks za poslovne partnerje (pdf, 0.49 MB)
 

Travel Value and Duty Free

NAČRT RAZSVETLJAVE

Načrt razsvetljave opredeljuje zunanjo razsvetljavo, ki se nahaja na območju letališča. 

Načrt razsvetljave (pdf, 0.90 MB)