Medijsko središče

Snemanje in fotografiranje na letališču

Protokol o dostopu predstavnikov medijev na javna, nadzorovana in varnostno čista območja letališča.

Protokol določa pravila in pogoje, pod katerimi je možen vstop in zadrževanje predstavnikov medijev na posameznih javnih, nadzorovanih in varnostno čistih območjih znotraj letališča v primerih, ko gre za izredne varnostne dogodke (prihode-odhode znanih osebnosti, demonstracije, incidente, resne incidente, postopke v sili, nesreče na letališču ter druge dogodke, ki utegnejo pritegniti zanimanje javnosti in medijev ...).

Na letališču je vsak dolžan spoštovati in postopati v skladu z določili Zakona o letalstvu (Ur. list RS št.18/2001) ter na njegovi osnovi izdanih predpisov.

Če  gre za vnaprej napovedane ali predvidljive dogodke (npr.  prihod športnikov, medijskih osebnosti itd.), morajo predstavniki medijev svoj prihod predhodno najaviti Službi za varnost in varovanje. V izogib možnim zapletom oz. zamudam pri pridobitvi dovoljenj priporočamo najavo najmanj 24 ur pred dogodkom.

Poleg tega o vašem prihodu  seznanite tudi Službo za korporativno komuniciranje.

Najava naj vsebuje naslednje podatke:

  • ime medijske hiše,  
  • namen obiska, datum in uro obiska, čas in trajanje,
  • osebne podatke o novinarjih, snemalcih, fotografih (ime, priimek, datum rojstva, številka osebnega dokumenta),  
  • območje letališča, kjer naj bi snemali,
  • ime, priimek in telefonska številka kontaktne osebe.

V  primeru dogodkov, ki so organizirani na pobudo Fraporta Slovenija, se zgornji podatki zbirajo  v Službi za korporativno komuniciranje.  Za vstop na nadzorovane in varovane dele letališča je potrebno spremstvo, ki ga na podlagi najave zagotovi Fraport Slovenija. Če se  dogodek odvija  na javnem delu letališča, spremstvo novinarjev s strani varnostne službe ni potrebno, je pa potrebna najava Službi za varnost in varovanje in službi za korporativno komuniciranje.  

Služba za varnost in varovanje je dolžna najave pravočasno obravnavati in v primerih, ko gre za dogodke visokega ali nizkega tveganja ravnati v skladu z ukrepi, ki so predvideni v tovrstnih primerih.

Služba za varnost in varovanje je s sprejetimi ukrepi dolžna seznaniti pristojne službe, ki so potrebne za operativno izvedbo ukrepov, službe katerih delo je zaradi sprejetih ukrepov ovirano, ter službe, ki morajo biti s sprejetimi ukrepi seznanjene zaradi narave svojega dela oz. to določa veljavna zakonodaja in predpisi.

Če gre za izredne dogodke (nenapovedane oz. nepredvidljive dogodke - npr. incidenti, nesreča, itd.) na Letališču Jožeta Pučnika  Ljubljana in so povezani z družbo Fraport Slovenija, je pristojna za posredovanje uradnih izjav predstavnikom medijev vodja korporativnega komuniciranja.

Vstop novinarjev na nadzorovani del letališča v primeru izrednega dogodka lahko odobri uprava družbe ali vodja prometa, za varnostno čisto območje pa je potrebno pridobiti tudi dovoljenje Postaje letališke policije. V kolikor je ogled kraja dogodka odobren, Fraport Slovenija zagotovi predstavnikom medijev ustrezno spremstvo.

V kolikor gre za izredne dogodke na letališču, ki zadevajo letalske prevoznike, letališko kontrolo letenja, državne organe ali druge ustanove, so za podajanje izjav predstavnikom medijev pristojne odgovorne osebe teh podjetij in ustanov.

Varnost in varovanje

Najave fotografiranj in snemanj

security@fraport-slovenija.si +386 4 2061 151
Korporativno komuniciranje

Medijska vprašanja

PR@fraport-slovenija.si +38642061117

Grafična podoba

Logotipa podjetja Fraport Slovenija, d.o.o., in blagovne znamke Ljubljana Airport lahko spodaj shranite na svoj računalnik. Pripravljena sta za uporabo v različnih medijih. Vsaka uporaba logotipov mora biti dogovorjena s Službo za korporativno komuniciranje Fraporta Slovenija.

Logotip Fraport Slovenija
Fraport_Logo_Slovenija.jpg

 

Logotip Ljubljana Airport
Ljubljana_Logo_rgb.jpg