Pravno obvestilo

Spletno stran  www.fraport-slovenija.si  upravlja Fraport Slovenija, d.o.o.,  Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija.

Registrirano na okrožnem sodišču Kranj pod št. vložka 1/00097/00

Ti pogoji uporabe veljajo za vse interakcije med Fraportom Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju Fraport Slovenija) in uporabniki spletne strani. Samo individualni sporazumi prevladajo nad temi pogoji za uporabo. Za lažje preverjanje morajo biti ti sporazumi v pisni obliki. Ko uporabniki obiščejo to spletno mesto, Fraport Slovenija z njimi ne vstopa v katerokoli pogodbeno razmerje.  

Fraport Slovenija vzdržuje to spletno stran samo za splošno informativne namene. Fraport Slovenija ne jamči za popolnost, pravilnost, aktualnost ali točnost informacij na tej spletni strani, zato ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala uporabniku kot posledica uporabe objavljenih informacij in dokumentov. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Fraport Slovenija ima pravico spremeniti, izbrisati ali dodati vsebino te spletne strani iz katerega koli razloga in brez predhodnega obvestila.

Ta spletna stran vsebuje informacije ponudb tretjih oseb in hiperpovezav do spletnih strani tretjih oseb. Fraport Slovenija nima vpliva na vsebino in ponudbe teh spletni strani, zato zavrača tudi vso odgovornost za njihov obliko, vsebino in ponudbo. Uporaba teh spletnih strani je na uporabnikovo lastno odgovornost.

Čeprav se Fraport Slovenija trudi narediti vse kar lahko, da je ta spletna stran brez virusov, ne more garantirati, da se ne bo noben virus ali druga škodljiva komponenta prenesla.

Vsebina te spletne strani je last Fraport Slovenija in je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje ali uporaba fotografij, slik, besedila, ekstraktov datotek, grafično oblikovane elemente ali splošno katerekoli elemente objavljene na tej spletni strani brez predhodnega pisnega soglasja lastnika, razen za osebno, zasebno ali ne-komercialno rabo.Kršitev te določbe je kršitev avtorskih pravic in je predmet kazenskega pregona v skladu s civilnim ali kazenskim pravom.  

Radi bi vas opozorili na dejstvo, da prenos podatkov preko e-pošte ni šifrirano, kar pomeni, da je e-pošto možno prebrati, spreminjati, prestreči ali preusmeriti na druge naslove s strani nepooblaščenih oseb. Zaupnost ni zagotovljena. Če komunicirate s Fraport Slovenija preko e-pošto nam dovolite, da vas kontaktiramo tudi preko e-pošte. Fraport Slovenija ne prevzema odgovornosti za kršitve varstva podatkov ali škode, ki izhaja iz dejstva, da poslano/prejeto e-pošto ni bilo možno pravočasno prebrati ali potrditi in/ali pravilno ravnati, ker je to lahko moteno zaradi tehničnih ali drugih razlogov ali manipulacije s strani nepooblaščenih oseb.Obveščamo vas, da lahko elektronsko sporočilo vsebuje podatke, ki so zaupni in so lahko zakonsko varovani kot tajnost. Sporočilo je namenjeno samo posamezniku ali podjetju, na katerega je naslovljeno, in tistim, ki so pooblaščeni, da ga prejmejo. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam in ste ga kljub temu prejeli, vas obveščamo, da je strogo prepovedano razkrivati, kopirati ali širiti njegovo vsebino ali na podlagi njegove vsebine kakor koli ukrepati. Če ste sporočilo prejeli po pomoti, vas prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja, nato pa prejeti dokument izbrišete oziroma uničite.

Portal in povezana baza podatkov se lahko uporabljata samo na način, ki ga predvideva Fraport Slovenija. Dostop do Portala se omogoči uporabniku na podlagi predhodne registracije. V sklopu postopka predhodne registracije je uporabnik dolžan navesti resnične in popolne zahtevane podatke. V primeru naknadnih sprememb registracijskih podatkov je uporabnik dolžan poslati obvestilo na vstopni strani Portala pod rubriko Obvestila. Dostop do Portala bo omogočen samo tistim uporabnikom, ki imajo potrebo po takšnem dostopu, kar se oceni na posameznem primeru. Fraport Slovenija lahko zavrne dostop do Portala brez obrazložitve. Ob odobrenem dostopu do Portala uporabnik prejme namensko geslo, katero je dolžan varovati in ga ne sme razkriti tretjim osebam. V primeru suma, da je prišlo do razkritja gesla, mora uporabnik o tem takoj obvestiti Fraport Slovenija. Dostop in uporaba Portala je brezplačna.

Prepovedano je prenašanje vsebin s Portala tretjim osebam, ki niso upravičene do dostopa v Portal. V primeru opaženih kršitev bo uporabniku onemogočen dostop do Portala.

Vse zadeve v vezi z uporabo te spletne strani ureja slovensko materialno pravo. Morebitne spore, ki bi lahko nastali pri izvajanju teh pogojev bodo uporabnik in Fraport Slovenija reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti po mirni poti, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Kranju.

Z vstopom na spletno stran Fraport Slovenija uporabnik sprejema pogoje uporabe, ki so navedeni zgoraj.