Raznolikost

Kot podjetje odprtega duha cenimo raznolikost in raznovrstnost naših zaposlenih. To nam omogoča, da se v naše delo stekajo različni pogledi in izkušnje. S to raznolikostjo, ki jo živimo v vsakdanjem življenju, lahko z našimi strankami razvijemo rešitve, ki so zanje inovativne. Cenjenje in priznanje raznolikosti naših zaposlenih pomembno prispevata k gospodarskemu uspehu Fraporta Slovenija.

Fraport Slovenija spodbuja raznolikost zaposlenih in zasleduje cilj zavračanja vsakršne oblike diskriminacije. Načelo medsebojnega spoštovanja je bistveni del kulture vrednot Fraport Slovenija: zavzemamo se za poštene, spoštljive in kooperativne odnose.

Ta načela so osnova našega delovanja:

  • Zavezani smo k temu, da ne bomo razlikovali, izključevali ali dajali prednost ljudem na podlagi njihove etnične, nacionalne ali družbene pripadnosti, rase, barve kože, spola, starosti, vere ali prepričanja.
  • Prepovedujemo kakršno koli diskriminacijo na podlagi ustavne politične dejavnosti, članstva v sindikatih, invalidnosti ali spolne usmerjenosti.