Naša vizija: Želimo biti letališče prve izbire v regiji

Strategijo Fraporta Slovenija sestavljajo naslednji elementi:

Eno poslanstvo: Trajnostno upravljamo z letališčem, ki Slovenijo povezuje z Evropo in širše. Našim strankam ponujamo hitre, učinkovite in kakovostne storitve, nenehno krepimo in razvijamo naše komercialne dejavnosti.

Šest vrednot: Kompetentnost, zaupanje, predanost, odprtost, pogum, zanesljivost.

Šest strateških prednostnih nalog: Razvoj prometa, povečanje vrednosti, osredotočenost na uporabnike, privlačnost delodajalca, varstvo okolja ter digitalizacija in avtomatizacija.

Trije poslovni stebri: Letališke storitve, storitve zemeljske oskrbe in komercialne in druge storitve.

Štiri podporne dejavnosti: Informacijska tehnologija, vzdrževanje in energija, upravljanje s človeškimi viri in korporativno komuniciranje.

Šest sistemov upravljanja: Kakovost, okolje, varnost in zdravje pri delu, varnost na letališču, skladnost in varstvo podatkov.

En integriran sistem upravljanja tveganj.

Vizualizacija strateških komponent družbe

Strategija Fraporta Slovenija

 

Za uresničitev poslanstva in vizije je ključnih šest strateških prioritet, trije poslovni stebri, štiri podporne dejavnosti, šest sistemov upravljanja in en integriran sistem upravljanja tveganj.

Vrednote

Naše najpomembnejše vrednote so kompetentnost, zaupanje, predanost, odprtost, pogum, zanesljivost.