Poslovodstvo družbe

Vsakodnevno poslovanje družbe Fraport Slovenija, d.o.o., vodi poslovodstvo družbe.

Fraport09_be.jpg

 

dr. Babett Stapel, ki se je Fraportu Slovenija, d.o.o., pridružila leta 2016, je s 1. oktobrom 2021 prevzela vodenje družbe Fraport Slovenija. Neposredno je odgovorna za oddelke financ in računovodstva, planiranja in kontrolinga, komerciale, letaliških storitev, integriranih sistemov upravljanja, kadrov in izobraževanja ter upravljanja z nepremičninami. Odgovorna je tudi za korporativno komuniciranje, pravno službo in notranjo revizijo.

Podjetju Fraport AG se je pridružila leta 1999 kot pravnica družbe, svojo kariero pa nadaljevala kot analitik, med letoma 2004 in 2010 pa kot vodja oddelka za strateško maloprodajo. Leta 2011 je v družbi Lima Airport Partners S.R.L. v Limi, Peru, prevzela položaj direktorice, odgovorne za kadre, komunikacijo in sisteme upravljanja. Leta 2016 se je pridružila družbi Fraport Twin Star Airport  Management AD v Varni, Bolgarija, kot direktorica komerciale in letaliških storitev. Še istega leta je svojo poslovno pot nadaljevala v Fraportu Slovenija, d.o.o., kot glavna finančna, administrativna in komercialna direktorica ter prokuristka.

dr. Babett Stapel je diplomirala iz prava na univerzi v Hamburgu v Nemčiji z dopolnilnim izobraževanjem iz poslovne administracije (MBA) na univerzi v Nottinghamu v Angliji. Njen študij v tujini je vključeval tudi raziskovalno delo na univerzi McGill v Montrealu, v Kanadi in na univerzi v Tokiu na Japonskem. Izobraževala se je tudi na področju internega komuniciranja na univerzi Del Pacífico, v Limi, Perú. Študij prava je zaključila po dveh letih pripravništva v Hamburgu, Nemčija, pravosodni izpit je opravila leta 1998.

dr. Babett Stapel ima enaindvajset let poklicnih izkušenj v letalski panogi, več kot 10 let na izvršnih vodstvenih položajih in 17 let na položajih z odgovornostjo do zaposlenih. Certifikat s področja ontologije je pridobila na mednarodni šoli ASERSENTIDO, Chile-Peru. S študijem in delom v tujini je pridobila obsežne izkušnje pri upravljanju letališč ter drugih kultur in okolij.

Zmago.jpg

 

Zmago Skobir je bil za poslovodnega direktorja družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., imenovan marca 2015, po zaključku prodaje Aerodroma družbi Fraport AG in preoblikovanju iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo.

Aerodromu Ljubljana se je pridružil leta 2002, sprva kot svetovalec uprave, leto za tem je bil imenovan za člana uprave, julija 2007 pa je postal predsednik uprave. V upravi je bil odgovoren za prometno-tehnični sektor, komercialni sektor, aeroinženiring, pravno področje in področje korporativnega komuniciranja.

Družbo Fraport Slovenija je vodil do oktobra 2021.

Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit je opravil na Višjem sodišču v Ljubljani, specializacijo pa na pravni fakulteti v Beogradu. Njegove izkušnje na področju letalstva in turizma so izjemno bogate.

Kot komercialni direktor je v Adrii Airways deloval v letih 1984-1998, ko je bil odgovoren za vzpostavitev prve redne linije domačega prevoznika in partnerstva s prevoznikom Lufthansa. V tem času je v Nemčiji ustanovil in vodil podjetje Adria GmbH-Frankfurt ter odprl letalsko povezavo s Frankfurtom. 

Poslovno pot je nadaljeval z vodenjem podjetja Globtour. Bil je idejni vodja ustanovitve turističnega konzorcija SPOT (Slovenian Power of Tourism), ki ga je tudi vodil, član strokovnega sveta za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo in član strokovnega sveta pri Slovenski turistični organizaciji.

Na Ekonomski fakulteti na podiplomskem študiju je predaval o letalskem turizmu in letalskih prevoznikih.

Od leta 2006 je član upravnega odbora ACI Europe, ki pomembno vpliva na oblikovanje evropske letališke in prometne politike.

Oliver Weiss je položaj direktorja operative v Fraportu Slovenija zasedel v začetku leta 2020. Ima bogate izkušnje iz letalstva in letališke industrije, saj ji je predan že skoraj trideset let.

Svojo kariero je začel leta 1992 kot kontrolor oskrbe na letališču v Frankfurtu, nadaljeval pa v Fraportu AG, kjer je opravljal dela na področju planiranja, vodil je center za stike s potniki, bil asisten vodje terminala, ter vodil službo za koordinacijo in vodenje prometa. Od leta 2006 dalje je vključen v različne mednarodne projekte Fraporta AG.
V svoji zavidljivo bogati poslovni karieri je deloval na številnih mednarodnih letališčih. Bil je vodja upravljanja zračnega prometa na mednarodnem letališču Indira Gandhi v New Delhiju, izvršni operativni direktor v Kairu, direktor operative na letališču King Abdulaziz v Savdski Arabiji, direktor letaliških operacij v Frankfurtu, nazadnje pa je deloval kot izvršni operativni direktor na letališču Pulkovo v St. Peterburgu.

Oliver.jpg

 

Organizacijska shema

organizacijska-shema-2022-S.jpg

 

Organizacijska shema