Poslovodstvo družbe

Vsakodnevno poslovanje družbe Fraport Slovenija, d.o.o., vodi poslovodstvo družbe.

1-(7).png

 

Dr. Babett Stapel se je Fraportu Slovenija pridružila leta 2016. S 1. julijem 2021 je zasedla mesto druge poslovodne direktorice ter s 1. oktobrom 2021 prevzela samostojno vodenje družbe.  Podjetje zaposluje več kot 400 zaposlenih, Staplova pa je neposredno odgovorna za področja operative, administracije (IT in nabava), financ in računovodstva, planiranja in kontrolinga, kadrov in izobraževanja, integriranih sistemov upravljanja , komerciale in upravljanja z nepremičninami, letaliških storitev, prava, notranje revizije in korporativnega komuniciranja.  

Podjetju Fraport AG se je pridružila leta 1999 kot pravnica družbe, svojo kariero pa nadaljevala kot analitik, med letoma 2004 in 2010 pa kot vodja oddelka za strateško maloprodajo. Leta 2011 je v družbi Lima Airport Partners S.R.L. v Limi, Peru, prevzela položaj direktorice, odgovorne za kadre, komunikacijo in sisteme upravljanja. Leta 2016 se je pridružila družbi Fraport Twin Star Airport Management AD v Varni, Bolgarija, kot direktorica komerciale in letaliških storitev. Še istega leta je svojo poslovno pot nadaljevala v Fraportu Slovenija, kot glavna finančna, administrativna in komercialna direktorica ter prokuristka.

Dr. Babett Stapel je diplomirala iz prava na univerzi v Hamburgu v Nemčiji z dopolnilnim izobraževanjem iz poslovne administracije (MBA) na univerzi v Nottinghamu v Angliji. Njen študij v tujini je vključeval tudi raziskovalno delo na univerzi McGill v Montrealu, v Kanadi in na univerzi v Tokiu na Japonskem. Izobraževala se je tudi na področju internega komuniciranja na univerzi Del Pacífico, v Limi, Perú. Študij prava je zaključila po dveh letih pripravništva v Hamburgu, Nemčija, pravosodni izpit je opravila leta 1998.

Dr. Babett Stapel ima več kot dvajset let poklicnih izkušenj v letalski panogi, več kot 10 let na izvršnih vodstvenih položajih in 17 let na položajih z odgovornostjo do zaposlenih. Certifikat s področja ontologije je pridobila na mednarodni šoli ASERSENTIDO, Chile-Peru. S študijem in delom v tujini je pridobila obsežne izkušnje pri upravljanju letališč ter drugih kultur in okolij.

Matic se je družbi Fraport Slovenija pridružil leta 2000, odtlej pa deloval na različnih področjih zemeljske oskrbe in letališkega poslovanja.

V prvih petih letih zaposlitve na ljubljanskem letališču si je prizadeval pridobiti celovito znanje s področja zemeljske oskrbe. Kot koordinator  oskrbe letal in operater opreme za zemeljsko oskrbo je gradil temelje, ki so mu omogočili poznavanje in razumevanje vseh vidikov tega kompleksnega procesa. Kasneje je prešel na letališke operacije, začel kot koordinator prometa in s trdim delom ter predanostjo dosegel vrhunec svoje operativne kariere z imenovanjem za vodjo prometa. V tej vlogi je bil odgovoren za zagotavljanje varnega, učinkovitega in urejenega delovanja letališča skozi vse leto.

Z vodenjem sveta delavcev je pridobil dragocen vpogled v perspektivo tako zaposlenih kot delodajalca. V začetku leta 2020 je prevzel vlogo pomočnika direktorja operative. Temu je sledilo še imenovanje za vodjo nadzora letališča in tehnologije prometa, kjer je aktivno prispeval k obvladovanju nedavne zdravstvene krize in z njo povezanih ukrepov, imel pa je tudi ključno vlogo pri nadzoru zagona novega potniškega terminala v letu 2021 in centralizaciji načrtovanja operativnega osebja v njegovi službi.  

S svojim predanim delom, izkušnjami in vodstvenimi veščinami si je pridobil zaupanje sodelavcev in vodstva podjetja za imenovanje na položaj direktorja operative v začetku leta 2024.

Matic Perovic.JPG

Matic Perovic

Boštjan Šijanec je delo pravnika v Fraportu Slovenija prevzel leta 2010. Po skoraj dvajsetih letih poslovne poti v letalstvu je zasedel mesto direktorja infrastrukture in prokurista v družbi, kjer pokriva področja upravljanja infrastrukture, nabave, informacijske tehnologije ter sodelovanja s subjekti javnega prava.  

Na pravni fakulteti je leta 2004 diplomiral s posebno pohvalo »cum laude« in karierno pot začel na Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo. Sodeloval je pri postavljanju sistema varovanja civilnega letalstva in na tem področju deloval tudi v delovnih telesih EU. Na Ministrstvu za infrastrukturo je do leta 2010 vodil področje za letalske mednarodnopravne zadeve in standarde. Poslovno pot je nadaljeval v gospodarstvu in na Fraportu Slovenija prevzel samostojno vodenje pravnega področja ter kasneje svetovanja poslovodstvu. Svoje znanje je v letih 2013-2014 dopolnil s pridobitvijo MBA na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Karierne izkušnje je nadgradil kot podpredsednik upravnega odbora Adria Airways Tehnike, kjer je od leta 2014 do odprodaje podjetja tujemu investitorju sodeloval pri njegovem prestrukturiranju. Poleg pokrivanja pravnega področja je bil v Fraportu Slovenija močno vpet v razvoj socialnega dialoga v družbi, v večje infrastrukturne in komercialne projekte ter v preoblikovanje in razvoj družbe po prehodu pod okrilje Fraporta AG.

1-(50)_H.jpg

 

Andrej Svetina se je družbi Fraport Slovenija pridružil leta 2020 kot vodja planiranja in kontrolinga, po enem letu pa je prevzel tudi funkcijo prokurista.  

Andrej Svetina je diplomiral iz financ in monetarizma na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel leta 1992 v Novi Ljubljanski banki, najprej kot referent v oddelku komercialnih kreditov, nato pa je delal kot višji analitik na področju poslovnega razvoja in strateškega načrtovanja. Delal je tudi v Banki Slovenije, slovenski   centralni banki, kot višji analitik za področje denarnih instrumentov.  

Od leta 2000 je bila njegova poklicna pot usmerjena v računovodstvo in finance v podjetjih s področja športa (Elan d.d.), farmacije (GSK, prej GlaxoSmithKline) in   elektromunikacij (Iskratel d.o.o.), kjer je opravljal naloge glavnega računovodje. Kot finančni direktor družbe Iskratel d.o.o. je bil odgovoren za vodenje več kot 50 ljudi, ki so pokrivali finance in računovodstvo, načrtovanje in kontroling, IT, oddelek za investicije in vzdrževanje, dve leti pa tudi prodajo EMS, nabavni oddelek, kadre in vodenje projektov, vključno s koordinacijo vseh teh funkcij znotraj skupine Iskratel. Bil je tudi direktor družbe ITH Fotovoltaika, ki je imela naložbe v tri sončne elektrarne s skupno proizvodnjo električne energije 1,1 mW.  

Andrej Svetina je svoje poklicne izkušnje obogatil kot član nadzornega sveta v Novi Kreditni banki Maribor (do leta 2012) in član upravnega odbora v Iskrauraltelu (hčerinski družbi Iskratel d.o.o., ki deluje v Ruski federaciji).

1-(49)_H.jpg

 

Organizacijska shema

Organizacijska shema.jpg

 

Organizacijska shema