Osebna izkaznica

Ime in sedež podjetja

Fraport Slovenija, d.o.o.
Zg. Brnik 130A
4210 Brnik - Aerodrom
Slovenija

  

Druge pomembne informacije

Matična številka
5142768000
ID številka za DDV SI 12574856
Okrožno sodišče Kranj št. vložka  1/00097/00
Osnovni kapital (vpoklicani) 15.842.626,44 EUR
Šifra dejavnosti 52.230 - Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
Velikost Velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Transakcijski računi NLB d.d                                                                 SI56 0292 1001 4174 945
Unicredit banka Slovenija d.d.        SI56 2900 0000 3291 455
Poslovno leto koledarsko

Povezane vsebine

 

Zgodovina

Več kot 50-letna zgodovina letališča.

Preberite

 

Vodenje

Spoznajte vodstvo Fraporta Slovenija

Preberite