Fraport Slovenija v številkah

   2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Skupno število potnikov 1.276.857 977.316 430.943 291.910 1.727.136 1.818.229 1.688.558 1.411.476 1.464.579
Skupno število premikov letal 22.750 21.571 17.461 12.980 31.489 35.512 34.444 32.701 32.893
Skupni tovor v tonah 26.927 29.573 28.383 23.154 24.875 25.907 24.314 19.802 18.869