Trajnost

Trajnostni razvoj

Skupina Fraport gradi svojo dejavnost na vrednotah družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Meddeležniške odnose in trajnostne kazalnike upravlja v vseh lokalnih družbah, s čimer spodbuja ustvarjanje najboljših trajnostnih praks letališč.

Fraport Slovenija prevzema lastno odgovornost na področju gospodarstva, ekologije in socialnih zadev, s katero krepi širšo družbeno blaginjo. Naš razvoj spodbuja razvoj okolja, v katerega smo umeščeni. Poslovna in infrastrukturna razvitost družbe ima neposreden vpliv tako na lokalno kot širše okolje v ekonomskem, družbenem in okoljskem smislu. Spodbuja razvoj novih delovnih mest, podjetništva in infrastrukture.

Zavezali smo se, da bomo delovali na način, ki ne ogroža naravnega in družbenega okolja, in da bomo s pomočjo različnih aktivnosti v okolju, v katerem delujemo, sobivali, mu vračali in ga bogatili.

Naša dejavnost ima tudi negativne vplive na okolje. Trudimo se, da jih pravočasno prepoznavamo, celostno upravljamo in nenehno znižujemo. Za sprejem trajnostne strategije in programa je odgovorno najvišje vodstvo. V implementacijo trajnostnega programa smo vključeni vsi zaposleni v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi.

Področja prioritetnih trajnostnih aktivnosti družbe Fraport Slovenija glede na trajnostne cilje ZN  do leta 2030

Cilji-ZN-1.jpg

 

Cilji-ZN-2.jpg

 

Več o Trajnosti