Trajnost

Trajnostni razvoj

Za skupino Fraport so vrednote in zaveze trajnostnega razvoja med osrednjimi usmerjevalci strateškega načrtovanja in upravljanja, saj sta sedanjost in prihodnost letališke dejavnosti tesno povezani z izzivi in priložnostmi razogljičenja dejavnosti ter drugimi okoljskimi vidiki. Hkrati letalske povezave ostajajo tudi v perspektivi pomemben generator družbene blaginje in napredka, tako v ekonomskem, tehnološkem kot socialnem smislu. Razvoj letališča v normalnih razmerah pomembno vpliva na razvoj mikro, regijskega in nacionalnega okolja. Teh izzivov, a hkrati priložnosti se skupina Fraport zaveda pri upravljanju vseh svojih lokalnih družb, zato vsa svoja letališča spodbuja k ustvarjanju in prenašanju najboljših trajnostnih praks. V tem okviru deluje Fraport Slovenija, kar nam daje pomembno izhodišče za spoštovanje vseh trajnostnih zavez našega lastnika, ki jih sami glede na lastne specifičnosti prilagajamo ali nadgrajujemo.

Zavezali smo se, da bomo delovali na način, ki ne ogroža naravnega in družbenega okolja, in da bomo s pomočjo različnih aktivnosti v okolju, v katerem delujemo, sobivali, mu vračali in ga bogatili. Tiste vplive, ki jih lokalno okolje zaznava kot moteče, na primer hrup, sistematično zmanjšujemo v dialogu s socialnimi partnerji. Na vseh področjih se trudimo delovati preventivno, proaktivno in spodbudno, v duhu partnerskega dialoga.

Za sprejem trajnostne strategije in programa je odgovorno najvišje vodstvo. Vsi zaposleni smo spodbujeni in opolnomočeni, da se vključimo v izvajanje trajnostnega programa v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi.

Področja prioritetnih trajnostnih aktivnosti družbe Fraport Slovenija glede na trajnostne cilje ZN  do leta 2030

Cilji-ZN-1.jpg

 

Cilji-ZN-2.jpg

 

Trajnostno poročanje

Svoje dosežke, izzive in načrte na področju trajnostnega razvoja celovito beležimo v trajnostnih poročilih, ki jih pripravljamo vsako leto. Samostojno trajnostno poročilo je komplementarno letnemu poročilu in je pripravljeno v skladu s standardi GRI – osnovna verzija (Global Reporting Iniciative).

Fraport_zaposleni-7.jpg

 

Spoznajte naša trajnostna prizadevanja

Prelistajte trajnostna poročila in si oglejte zanimive video vsebine s klikom na spodnji gumb.

Več o Trajnosti