Cilji in vrednote

Poslanstvo in vizija

Z ustvarjanjem spodbudnih storitev in uporabnikom prijaznih izkušenj ter trajnostnim upravljanjem letališča zagotavljamo povezljivost Slovenije.

  

Naša vizija je postati:

|1. Učinkovita in najkakovostnejša regionalna vstopna točka.

| 2. Platforma, ki ponuja mikavna nakupovalna doživetja.

| 3. Glavno letališče v regiji za zračni prevoz tovora.

| 4. Vodilna akademija za pridobivanje znanj in spretnosti v letalstvu.  

Vrednote

Naše najpomembnejše vrednote so letalska varnost, kakovost storitev in trajnostni razvoj.

0B0A4595.jpg

 

Letalska varnost  je prioriteta za družbo in osnovni pogoj za dolgoročno poslovanje v letalski industriji. Družba zato izpolnjuje zakonsko predpisane varnostne pogoje na nacionalni ravni in na ravni EU ter mednarodno priznane letalske standarde.

0B0A4130.jpg

 

Visoka raven kakovosti storitev  je temelj poslovanja družbe in vodilo prepoznavnosti na trgu. Kakovost storitev zagotavljamo s profesionalnostjo in znanjem zaposlenih, ki se zavedajo svoje vloge in pomena, saj motivirani in usposobljeni pripomorejo k grajenju ugleda družbe.

1.jpg

 

Trajnostni razvoj.  Poleg aktivne vloge pri zagotavljanju javnega interesa varnega, rednega in nemotenega zračnega prometa se družba zaveda, da letalska industrija povzroča širše družbene posledice. Zato delovanje in razvoj družbe načrtujemo in izvajamo na način, ki podpira razvoj našega neposrednega in širšega okolja in ki v njem ne dopušča škodljivih posledic.

Skladnost poslovanja in varstvo podatkov

Skladnost poslovanja

Delovanje družbe temelji na upoštevanju pravil, zakonodaje in internih pravilnikov. Sistem skladnosti poslovanja predstavlja inštrument za preprečevanje kršitev in škode za družbo.
  
Pri nas se skladnost ne konča s spoštovanjem zakonskih določb, prizadevamo si, da bi vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli, hkrati pa z organizacijskimi in preventivnimi ukrepi čim bolj zmanjšali tveganje odgovornosti za družbo, njene zaposlene in nadzorne organe.

Varstvo podatkov

Zaščita in varnost osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Naš cilj je, da vam zagotovimo točno pravo količino informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Preberite si, kako v družbi Fraport Slovenija zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke posameznikov.

Raznolikost

raznolikost.jpg

 

Pri strateškem vodenju in ravnanju s sodelavci upoštevamo raznolikost. Pri tem stremimo k čim večjemu ravnovesju med spoloma, medsebojnemu sodelovanju različnih generacij ter pridobivanju in prenosu znanja.