Odbor vlagatelja

Družbo Fraport Slovenija, d.o.o. upravlja Fraport AG.

Odbor Vlagatelja je sestavljen iz treh članov, ki jih imenuje edini družbenik.

Aktualni člani Odbora so Holger Schaefers (predsednik), Alexander Laukenmann (član) in Tamara Weyer (član).

Vsi člani Odbora so iz družbe Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide.

Odbor Vlagatelja ima tista pooblastila, ki so določena v sklepu edinega družbenika o ustanovitvi Odbora Vlagatelja ali v notranjih predpisih družbe, v kolikor so notranji predpisi sprejeti s sklepom edinega družbenika Fraport AG.

Skupina Fraport

Smo globalna mreža letališč.

Fraport Slovenija, d.o.o. je v 100-odstotni lasti nemške družbe Fraport AG, ki je prek hčerinskih družb aktivna na 31 letališčih po celem svetu.

Hrbtenico delovanja skupine predstavlja široko strokovno in tehnološko znanje, ki odlikuje posamezne družbe pod okriljem Fraport AG. 

Moto Skupine Fraport

“Vsi smo Fraport, ne glede na to, kje na svetu in znotraj katere družbe v Skupini delujemo. Naše cilje dosegamo skupaj!”