Odbor vlagatelja

Družbo Fraport Slovenija, d.o.o. upravlja Fraport AG.

Poslovanje družbe in delo poslovodstva nadzira tričlanski Odbor vlagatelja.

Odbor sestavljajo predsednik Holger Schaefers, Alexander Laukenmann in Tamara Weyer, vsi iz družbe Fraport AG.

Skupina Fraport

Skupina Fraport je globalna mreža letališč.

Fraport Slovenija, d.o.o., je v 100-odstotni lasti nemške družbe Fraport AG, ki je prek hčerinskih družb ali drugih vrst investicij aktivna na 31 letališčih po celem svetu.

Hrbtenico delovanja skupine predstavlja široko strokovno in tehnološko znanje, ki odlikuje posamezne družbe pod okriljem Fraport AG.

Moto Skupine Fraport

“Vsi smo Fraport, ne glede na to, kje na svetu in znotraj katere družbe v Skupini delujemo. Naše cilje dosegamo skupaj!”