Javna naročila in druge objave

Oddaja javnega naročila po ″odprtem postopku″

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN004096/2024-EUe17/01, dne 13. 6. 2024 in v Dodatku k Uradnemu listu EU, pod številko 349881-2024, dne 13. 6. 2024

Povezava do obvestila o naročilu na PJN:  https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/820142.

Oddaja javnega naročila po ″odprtem postopku″

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih   naročil pod številko JN003997/2024-EUe17/01, dne 11. 6. 2024 in v Dodatku k Uradnemu listu EU, pod številko 344679-2024, dne 11. 6. 2024.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/819440

Družba Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., kot upravljalec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana vabi interesente k oddaji ponudb za uporabo parkirnih mest namenjenih za izvajanje avtotaksi storitev na Letališču Ljubljana (v nadaljevanju »parkirna mesta za avtotaksi prevoze«), z javnim zbiranjem ponudb, v skladu s pogoji, kot so določeni s predmetnim vabilom k oddaji ponudbe.

Vprašanja v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko potencialni ponudniki oddajo po elektronski pošti na naslov parking@fraport-slovenija.si, najkasneje do 10.07.2024, z navedbo zadeve: »TAXI RAZPIS 2024«. Naročnik bo na postavljena vprašanja odgovoril v roku 10 delovnih dni od prejema.  

Rok za oddajo ponudb z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami je do 08.08.2024, do 10:00 ure.

Več v priloženih dokumentih.

Javno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest za izvajalce avtotaksi prevozov iz-na letališče

Priloge in obrazci

  

Oddaja javnega naročila po ''postopku naročila male vrednosti''

"Obvestilo o naročilu male vrednosti – infrastrukturno področje" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN003636/2024-SL3/01, dne 29. 5. 2024.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/816781

Oddaja javnega naročila po ''postopku naročila male vrednosti''

"Obvestilo o naročilu male vrednosti – infrastrukturno področje" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN003369/2024-SL3/01, dne 21. 5. 2024.

Povezava do objave:  https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/814694.    

Oddaja javnega naročila po ″postopku oddaje naročila male vrednosti″

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN003067/2024-SL3/01, dne 9. 5. 2024.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/811823

Oddaja javnega naročila po ''postopku naročila male vrednosti''

"Obvestilo o naročilu male vrednosti – infrastrukturno področje" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN002934/2024-SL3/01, dne 30. 4. 2024.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/810306

Oddaja javnega naročila po ''postopku naročila male vrednosti''.

"Obvestilo o naročilu male vrednosti – infrastrukturno področje" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN002860/2024-SL3/01, dne 26. 4. 2024.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/809985

Oddaja javnega naročila po ''postopku naročila male vrednosti''.

"Obvestilo o naročilu male vrednosti – infrastrukturno področje" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN002422/2024-SL3/01, dne 12. 4. 2024.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/806298.

Oddaja javnega naročila po ″postopku oddaje naročila male vrednosti″

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN002319/2024-SL3/01, dne 10. 4. 2024.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN:  https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/805282

Oddaja javnega naročila po ″postopku s pogajanji z objavo″

"Obvestilo o naročilu" je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN001805/2024-EUe17/01, dne 22. 3. 2024 in v Dodatku k Uradnemu listu EU, pod številko 175133-2024, dne 22. 3. 2024.

Povezava do obvestila o naročilu na PJN:  https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/800170