Trajnostno poročanje

Za skupino Fraport so vrednote in zaveze trajnostnega razvoja med osrednjimi usmerjevalci strateškega načrtovanja in upravljanja, saj sta sedanjost in prihodnost letališke dejavnosti tesno povezani z izzivi in priložnostmi razogljičenja dejavnosti ter drugimi okoljskimi vidiki. Hkrati letalske povezave ostajajo tudi v perspektivi pomemben generator družbene blaginje in napredka, tako v ekonomskem, tehnološkem kot socialnem smislu.  

V tem okviru deluje Fraport Slovenija, kar nam daje pomembno izhodišče za spoštovanje vseh trajnostnih zavez našega lastnika, ki jih sami glede na lastne specifičnosti prilagajamo ali nadgrajujemo.  

Zavezali smo se, da bomo delovali na način, ki ne ogroža naravnega in družbenega okolja, in da bomo s pomočjo različnih aktivnosti v okolju, v katerem delujemo, sobivali, mu vračali in ga bogatili. Tiste vplive, ki jih lokalno okolje zaznava kot moteče, na primer hrup, sistematično zmanjšujemo v dialogu s socialnimi partnerji. Na vseh področjih se trudimo delovati preventivno, proaktivno in spodbudno, v duhu partnerskega dialoga.  

S trajnostnim razvojem želimo začrtati svojo prihodnost, zato bomo v prihodnje še bolj sistematično izvajali vse potrebno za zmanjšanje izpustov CO2 in bolj zeleno poslovanje s trajnostnimi praksami. Pripravo strategije s konkretnimi projekti in časovnimi mejniki na poti k ogljični nevtralnosti smo v letu 2022 uvrstili med deset ključnih projektov.

V videih odkrijte več o naših trajnostnih prizadevanjih

Trajnostni odnos do okolja

 

Trajnostni odnos do okolja

Trajnostno komuniciranje

 

Trajnostno komuniciranje

Trajnostni odnosi s potniki

 

Trajnostni odnosi s potniki, obiskovalci in poslovnimi partnerji

Trajnostni odnosi z zaposlenimi

 

Trajnostni odnosi z zaposlenimi

Strategija in poslovanje družbe

 

Strategija in poslovanje družbe

Družbeno odgovorni projekti

Družbena odgovornost

Družbeno odgovorni projekti

Trajnostna poročila

Vsako leto pripravimo samostojno trajnostno poročilo, ki je komplementarno letnemu poročilu. Poročilo je pripravljeno v skladu s standardi GRI – osnovna verzija (Global Reporting Iniciative).

Fraport_zaposleni-7.jpg

 

Trajnostno poročilo za leto 2022

Oglejte si ga s klikom na spodnji gumb.