Fraport Slovenija prejel pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Zg. Brnik -  V ponedeljek, 13. 9. 2021, je bila za 62 podjetij, ki smo kot prvi pristopili k certificiranju za Družbeno odgovornega delodajalca, uradna podelitev prejetih certifikatov.
Družbeno odgovoren delodajalec_podelitev certifikata.jpg

 

Podelitve certifikatov se je udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, še posebej v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija.

Ukrepi, ki jih sprejemamo podjetja in organizacije, imetniki certifikata družbeno odgovoren delodajalec, lahko po ministrovem prepričanju pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, pa tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

V Fraportu Slovenija smo se za pristop k certifikatu odločili prav v času pandemije, ko je letalstvo ena od najbolj prizadetih panog. Glavni poslovodni direktor Zmago Skobir je dejal: ”Prav v obdobju kriz je vloga delodajalca, kot skrbnega, čutečega in odgovornega partnerja zaposlenim, še toliko pomembnejša. Konkretna zdravstvena kriza je na globalni ravni rezultirala tudi v socialno krizo in odgovornost nas delodajalcev je, da zaposlenim v tako spremenjenih razmerah nudimo vso podporo in pomoč”, pojasnjuje Skobir in dodaja, da je letalska industrija terjala neobvladljive usode številnih zaposlenih, ki so ostali brez zaposlitve. Družbeno odgovorni delodajalci poskušamo ohranjati posluh do zaposlenih, izkazovati solidarnost in skrb za njihovo blaginjo, hkrati pa zagotavljati potrebno varnost za obstoječa delovna mesta.
  

Kaj pomeni prejeti certifikat za družbo Fraport Slovenija?

Z vključitvijo v certificiranje bomo z dodatnimi ukrepi nadgradili dosedanje družbeno odgovorne aktivnosti. Na njihovih temeljih želimo doseči večje zadovoljstvo zaposlenih in ostalih deležnikov ter skupaj z njimi soustvarjati mrežo, naravnano k trajnostnemu razvoju.

Odločili smo se za področje celostnega naslavljanja družbene odgovornosti, ker smo ocenili, da so na tem področju možne izboljšave. Namreč, področji usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja ter varnosti in zdravja na delovnem mestu imamo v družbi že dobro vpeljani, saj razpolagamo s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje in certifikatom ISO 45001.


Poleg temeljnih ukrepov, ki so vnaprej določeni, bomo implementirali ukrepe s področja organizacijskega delovanja (strategija družbene odgovornosti, cilji trajnostnega razvoja, kodeks poslovanja in integriteta organizacije), nato s področja varovanja okolja (programi izobraževanja za zaposlene, zelena, zdrava in prijazna pisarna, trajnostna mobilnost, nizkoogljičnost in zmanjševanje emisij) ter tudi ukrepe s področja socialne varnosti zaposlenih (npr. dodatne bonitete).


Pričakujemo, da bomo z implementacijo ukrepov dosegli dolgoročne pozitivne učinke na delovanje podjetja, zaposlene, okolje, širšo skupnost ter poslovne partnerje.


Naši glavni cilji so: povečanje ugleda in moč delodajalčeve in korporacijske znamke, vzpostavitev zdravega delovnega okolja z dobrimi, stimulativnimi medosebnimi odnosi in boljše kohezivne organizacijske kulture, izkazovanje kredibilnejšega družbeno odgovornega ravnanja in komuniciranja z našimi ključnimi deležniki, ki svoje odločitve sprejemajo tudi na osnovi etičnih meril ter vpeljava trajnostnega poslovanja in s tem prispevali tudi k okoljski in družbeni dimenziji razvoja.

Kontakt

Brigita Zorec

Vodja korporativnega komuniciranja

brigita.zorec@fraport-slovenija.si +38642061103