Na strehi parkirne hiše ljubljanskega letališča sončna elektrarna

Zg. Brnik,  9. 11. 2021 - Fraport Slovenija in družba Resalta   sta na   strehi letališke parkirne hiše s poslovnim prizidkom postavila sončno fotovoltaično elektrarno kapacitete 500kW. S tem je storjen še en korak k zmanjševanju emisij CO2 z obnovljivimi viri. Naložba je vredna 350.000 evrov.
Sončna elektrarna.jpg

 

Fraport Slovenija daje velik pomen trajnostnemu upravljanju na okoljskem in družbenem področju. Zaradi svoje dejavnosti, ki ima tudi negativne vplive na okolje, se družba trudi, da s pomočjo različnih aktivnosti ta vpliv pravočasno prepoznava, celostno upravlja in kontinuirano zmanjšuje.  

V partnerskem sodelovanju z družbo Resalta, ki je investitor projekta, je na strehi garažne hiše s poslovnim prizidkom zrasla sončna fotovoltaična elektrarna. Elektrarna, ki te dni začenja z delovanjem, bo na letni ravni po predvidevanjih proizvedla okoli 530 MWh električne energije. Proizvodnjo lastne električne energije bo zagotavljalo 1.347 kakovostnih modulov, električna energija iz obnovljivih virov pa bo zagotavljala sedem odstotkov celotne porabe vse električne energije na letališču. Emisije CO2 se bodo s tem zmanjšale za približno 200 ton na leto.  

Investicija, ki bo prispevala k dolgoročnemu cilju zmanjševanja emisij CO2 in prihranku pri stroških energije, je vredna 350.000 evrov. Gre za prvi, zagotovo pa ne zadnji projekt takšne vrste na območju letališča.  

»Ko gre za izgradnjo trajnostne prihodnosti ne moremo mimo trajnostnega upravljanja naše obstoječe infrastrukture. Z njo želimo upravljati tako, da bo tudi v prihodnosti funkcionalna, gospodarna, varna in energetsko učinkovita. Sodobni sistemi samooskrbe s sončno energijo predstavljajo ogromen potencial trajnostno usmerjene preobrazbe družbe zato je bila odločitev o uvedbi relativno preprosta, ne zgolj z vidika ekonomičnosti ampak tudi z vidika aktivnega zmanjševanja emisij CO2. Tega si s skrbnim in sistematičnim upravljanjem vseh okoljskih vidikov našega poslovanja in dejavnosti prizadevamo zmanjševati tudi z naprednimi tehnološko in okoljsko učinkovitimi ogrevalnimi sistemi ter z elektrifikacijo voznega parka«, je ob tem povedal Zmago Skobir, svetovalec poslovodstva in prokurist v družbi Fraport Slovenija.  


»Fraportu Slovenija se zahvaljujem za izkazano zaupanje s katerim je v Resalti prepoznala partnerja na poti k zmanjšanju ogljičnega odtisa, večanju energetske neodvisnosti ter znižanju stroškov za nakup električne energije. Fraport Slovenija je prepoznal prednosti našega poslovnega modela, pri katerem Resalta prevzame celotno investicijo ter izvedbo, hkrati pa v pogodbenem obdobju upravlja in vzdržuje elektrarno, zamenjuje dotrajane komponente ter prevzema vso produkcijsko tveganje. Fraport Slovenija bo tako kupoval vso proizvedeno električno energijo po zagotovljeni fiksni in konkurenčni ceni ter za 200 ton letno zmanjšal količino izpustov CO2«, pa je ob tem povedal Tomaž Orešič, prokurist v družbi Resalta d.o.o.

Kontakt

Korporativno komuniciranje
PR@fraport-slovenija.si +38642061103