Vodenje Fraporta Slovenija prevzema dr. Babett Stapel

Zg. Brnik, 1. oktober 2021 –  Vodenje Fraporta Slovenija z današnjim dnem prevzema dr. Babett Stapel. Dosedanjemu glavnemu poslovodnemu in dolgoletnemu direktorju družbe, Zmagu Skobirju, je mandat potekel 30. septembra. Skobir v podjetju ostaja kot prokurist in svetovalec poslovodstvu.
babett.jpg

 

Nova poslovodna direktorica Fraporta Slovenija, dr. Babett Stapel, se je podjetju pridružila leta 2016 kot direktorica za finance, komercialo in administrativne zadeve ter prokuristka, od julija letos pa je poslovodna direktorica družbe. V tem času je bila neposredno odgovorna za finance in računovodstvo, planiranje in kontroling, komercialo, letališke storitve, integrirane sisteme upravljanja, kadre in izobraževanje ter za upravljanje nepremičnin. Skozi širok nabor odgovornosti ni le poglobljeno spoznala podjetja, temveč tudi odločilno prispevala k njegovemu upravljanju. Še najprej bo vodila zgoraj našteta področja, razen upravljanja nepremičnin. Po novem bo odgovorna tudi za korporativno komuniciranje, pravne zadeve in notranjo revizijo.


Staplova ima 21 let izkušenj iz upravljanja in vodenja letališč, od tega 10 let na izvršnih vodstvenih položajih. Poleg matične družbe v Frankfurtu je službovala še na letališčih v Varni v Bolgariji in v Limi v Peruju.


Diplomirala je iz prava na univerzi v Hamburgu v Nemčiji z dopolnilnim izobraževanjem iz poslovne administracije (MBA) na univerzi v Nottinghamu v Angliji. Študij prava je zaključila po dveh letih pripravništva v Hamburgu v Nemčiji, pravosodni izpit pa je opravila leta 1998.

Zmago Skobir je družbo, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, vodil dobrih 14 let. Takrat še Aerodromu Ljubljana se je Skobir pridružil že leta 2002, sprva kot svetovalec uprave, leto za tem je bil imenovan za člana uprave, julija 2007 pa je postal predsednik uprave. Za poslovodnega direktorja Aerodroma Ljubljana je bil imenovan marca 2015, po zaključku prodaje Aerodroma družbi Fraport AG in preoblikovanju iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo.


Med Skobirjevim vodenjem družbe se je ljubljansko letališče korenito preobrazilo. V tem času se je razširila mreža poletov, povečana in posodobljena pa je bila tudi letališka infrastruktura. Upravo je prevzel ob odprtju nadgradnje potniškega terminala, ki sta mu sledila uveljavitev schengenskega mejnega režima ter prvo predsedovanje Svetu EU.
Zasnovan je bil dolgoročni razvoj letališča in temeljito obnovljena osnovna infrastruktura z vzletno-pristajalno stezo in manevrskimi površinami. Komunalno urejena so bila zemljišča ob letališču, ki so pripravljena za nadaljnji komercialni razvoj nepremičninske dejavnosti. V letih 2014 in 2015 je podjetje, ki upravlja z letališčem, iz državnega prešlo v zasebno lastništvo. Skokovitemu razvoju in rasti potnikov v letih 2018 in 2019, je sledil stečaj domačega prevoznika, ki je bil do takrat daleč največji poslovni partner letališča. Promet je sicer takoj po stečaju začel okrevati a ga je že čez pol leta zaznamovala epidemija koronavirusa in vsled tega ponoven drastičen upad prometa.

Ob koncu Skobirjevega mandata je bila zgrajena in odprta ena največjih pridobitev ljubljanskega letališča – nov potniški terminal.  

Kontakt

Korporativno komuniciranje
PR@fraport-slovenija.si +38642061103