Letalska akademija Fraporta Slovenija z
udeležbo v programu Erasmus+ za izboljšanje veščin letaliških gasilcev

Zg. Brnik, 22. 10. 2022 - Letalska akademija Fraporta Slovenija bo v partnerstvu z dunajskim letališčem z udeležbo v Erasmus+, programu Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi, izvedla projekt EcoFoamFight. Na razpisu izbran program usposabljanja, ki kombinira inovativne digitalne in okolju prijaznejše pristope izobraževanja in urjenja za letališke gasilce, bo izoblikovan do konca aprila 2023.
FAA1.jpg

Trajnostno poročilo 2021

Letalska akademija Fraporta Slovenija ima vizijo postati eden od vodilnih centrov za usposabljanja na področju letališkega gasilstva v regiji. Skupaj z enoto dunajskega letališča za usposabljanje letaliških gasilcev je s svojim predlogom sodelovala na razpisu Erasmus+ za pripravo novih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu v izobraževalnem prostoru.

_DSC0174.jpg

 

Poostrena evropska zakonodaja za gasilstvo v letalski industriji narekuje hitrejši in učinkovitejši prehod k zmanjševanju vpliva usposabljanj in gasilskih posredovanj na okolje in zdravje gasilcev. Naraščajoča okoljska ozaveščenost in z njo povezane zakonske zahteve predstavljajo poseben izziv za gasilstvo ter hkrati spodbujajo razvoj okolju neškodljivih tehnologij in proizvodov. V okviru projekta EcoFoamFight, h kateremu sta pristopila Letalska akademija Fraporta Slovenija in dunajsko letališče, bo izoblikovan program za izboljšanje gasilskih veščin letaliških gasilcev s pomočjo uporabe digitaliziranega pristopa in uporabo okolju prijaznejših penil za gašenje. Partnerja bosta pripravila nove smernice za usposabljanja za gašenje z uporabo digitaliziranih rešitev, s čimer se bo delno razbremenilo potrebo po praktičnih vajah ter tako zmanjšalo vpliv na okolje in sočasno zagotovilo visok nivo praktičnega znanja gašenja z okolju prijaznimi penilnimi sredstvi.

Vodja Letalske akademije Fraporta Slovenija, Mateja Košak Maljevec

“Prehod na bolj učinkovite postopke gašenja, ki bodo tudi manj obremenjujoči za okolje, je nujen.”

»Prehod na bolj učinkovite postopke gašenja, ki bodo tudi manj obremenjujoči za okolje, je nujen. Z dunajskim letališčem bomo združili bogate izkušnje in znanje ter na izobraževalnem trgu ponudili kakovosten in inovativen program za usposabljanje letaliških gasilcev, ki sledi okoljskim smernicam,« je dejala vodja Letalske akademije Fraporta Slovenija, Mateja Košak Maljevec.         

Za potrebe priprave programa bo vključenih 50 gasilcev – 25 z ljubljanskega letališča in 25 z dunajskega ter štirje inštruktorji. Partnerja bosta s skupnimi močmi zasnovala teoretični del izobraževanja, praktični del pa bo izveden s strani Fraporta Slovenija kot vodilnega partnerja pri projektu, in sicer pod okriljem njegove letalske akademije. Pilotni projekt bo vključeval usposabljanje s pomočjo 3D tehnologije v simulatorju za upravljanje težkega gasilskega vozila, s katerim se ponaša moderen center za usposabljanje na ljubljanskem letališču.

_DSC2821.jpg

ACI certifikat

Gašenje s penili brez fluorina

Fraportova letalska akademija ponuja program gašenja s penili brez fluorina v partnerstvu s podjetjem Dr. Stahmer, enim vodilnih raziskovalcev, razvijalcev in proizvajalcev penil za gašenje požarov. Trenutno najpogosteje uporabljena penila z vsebnostjo fluorina AFFF (Aqueous Film Forming Foam) skladno z novo evropsko zakonodajo postopno nadomeščajo penila brez fluorina. Fluorinska penila so visoko zmogljiva, saj temeljijo na fluoro organskih sestavinah s fluorinskimi vezivi in fluorpolimeri. Te kemikalije proizvajajo mehurčke penila, odporne na gorivo. Iz tega razloga so penila izredno učinkovita pri gašenju kemičnih in   petrokemičnih požarov, vendar pa niso biorazgradljiva in kasneje predstavljajo nevarnost za zdravje gasilcev in okolje. Iz tega razloga postaja njihova uporaba vedno bolj omejena. Penila brez fluorina so na trgu že dlje časa, njihove lastnosti so se v zadnjih letih skokovito izboljšale in so sedaj že skoraj tako učinkovita kot fluorinska, če gasilci opravijo pravilen nanos. Nova generacija penil zahteva razvoj novih metod in taktik gašenja ter nanašanja. Samo na ta način lahko   povečamo zmožnosti gašenja. Akademija in Dr. Stahmer sodelujeta pri razvoju teh taktik, povečujeta zavedanje o poostritvi ekoloških standardov in ustvarjata boljše zavedanje o novi generaciji penil brez fluora.

  

Program EcoFoamFight financira Evropska unija. Pogledi in mnenja predstavljeni v tej vsebini so izključno stvar avtorjev in ne izražajo pogledov in mnenj Evropske unije ali programa Erasmus+, zato omenjeni instituciji zanje ne odgovarjata.

erasmus.jpg

 

Kontakt

Fraport Aviation Academy
info@fraport-academy.com +386 4 2061 984

Fraport Slovenija, d.o.o. Zgornji Brnik 330 4210 Brnik-aerodrom Slovenija