Dr. Babett Stapel, poslovodna direktorica družbe
Fraport Slovenija, prejemnica priznanja Artemida 2022

Zg. Brnik, 26. 1. 2023 -  Združenje Manager je priznanje Artemida podelilo poslovodni direktorici Fraporta Slovenije, dr. Babett Stapel. Združenje priznanje podeljuje uspešnim poslovnim ženskam, ki so prebile stekleni strop in prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji.
Artemida 2022_vsi.jpg

Trajnostno poročilo 2021

Dr. Babett Stapel je vodenje družbe Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, prevzela julija 2021. Družbi se je pridružila leta 2016, v letalski panogi pa deluje že več kot dvajset let. Svoje bogate izkušnje pri upravljanju letališč je pridobivala z delom v tujini, delovala je v   družbi Lima Airport Partners S.R.L. v Limi, Peru ter v družbi Fraport Twin Star Airport   Management AD v Varni, Bolgarija, danes pa je v slovenski podružnici Fraporta AG, kot poslovodna direktorica. Podjetje zaposluje več kot 400 zaposlenih, Staplova pa je neposredno odgovorna za področja operative, administracije (IT in nabava), financ in računovodstva, planiranja in kontrolinga, kadrov in izobraževanja, integriranih sistemov upravljanja , komerciale in upravljanja z nepremičninami, letaliških storitev, prava, notranje revizije in korporativnega komuniciranja.  

Staplovo sta v njeni karieri zaznamovali dve prelomnici, ki sta ji tlakovali pot do prevzema najvišje pozicije v družbi in prejema prestižne nagrade Artemida. Prva je bila leta 2001, ko se je s področja prava preusmerila v strateškega in komercialnega, druga pa je bila leta 2011, ko je zapustila sedež koncerna v Nemčiji in pričela z delom v perujski podružnici Fraporta. Ta je zaznamovala njen vstop v upravne odbore in vodstvene pozicije ter internalizacijo njenega življenja in dela.

Artemida_Babett.jpg

letalo

Pod vodstvom Staplove letališče s podvojenim prometom po pandemiji

Za podjetje Fraport Slovenija so bila pretekla tri leta izjemno zahtevna. Družba se je konec leta 2019 soočila s stečajem slovenskega letalskega prevoznika, njenega največjega poslovnega partnerja, ki je takrat ustvarjal polovico letalskega prometa. Obenem je bilo to leto še zadnje 'običajno' v letalski industriji, preden je svet ohromila pandemija. A negativnim dejavnikom navkljub se je pod njenim vodstvom promet na letališču leta 2022 v primerjavi z letom poprej povečal za več kot 120 %, družba pa je tudi brez upoštevanja državnih pomoči dosegla pozitivni rezultat.  

Voditi letališče je bila dolgoletna želja dr. Staplove. Prevzeti vodenje družbe v industriji, kjer še vedno prevladujejo moški, je zanjo dodaten izziv, raznolikost pa je tista prvina, zaradi česar je po njenem podjetje uspešno. Pri vodenju ji je najpomembnejše sodelovanje in vključevanje sodelavcev v procese odločanja, ustvarjanje okolja, ki zaposlene motivira in jih navdihuje, ciljna usmerjenost ter zagotavljanje občutka smisla za vsakega zaposlenega.

»Hvaležna in ponosna sem na to nagrado, ki jo razumem kot priznanje celotni ekipi sodelavcev. Vsak direktor potrebuje pametne, zagnane in strastne strokovnjake, da je uspešen. Ta nagrada spodbuja in priznava ženske kariere in upam, da navdihuje ženske, da postanejo direktorice. Nagrada spodbuja spoštovanje razlik, ki jih moški in ženske prinesemo k mizi. Raznolikost je tista, ki naredi podjetje močno. Ta nagrada me motivira, da ponovno potrdim svojo zavezo, da si ljubljansko letališče opomore, se razvije in postane v regiji »letališče prve izbire«. Upravičili bomo tudi svojo vlogo ponudnika infrastrukture in storitev,« je ob prejemu nagrade povedala  dr. Babett Stapel.


Obeti v 2023

»S korporativnega vidika načrtujemo velik korak naprej na naši poti okrevanja in da se bistveno bolj približamo prometnim in finančnim rezultatom iz leta 2019. Kot infrastrukturni ponudnik bomo naši investiciji v skupni višini 67 mio evrov v obdobju od leta 2014 do 2022 letos dodali še približno 13 milijonov evrov. Letos pričakujemo porast prometa za približno 25 %, zato je že v polnem teku tudi zaposlovanje približno 70 novih zaposlenih za operativno oskrbo, ki vključuje 30 sezonskih sodelavcev. Poleg tega se bomo še naprej močno osredotočali na področje izboljšav delovnih pogojev. Z letalskega vidika ostaja naš glavni cilj povečanje povezljivosti, torej dodajanje frekvenc letenja in destinacij. Da bi to dosegli, bomo še naprej trdno sodelovali z državo in letalskimi prevozniki. Izboljšanje povezljivosti namreč sloni na odločitvah prevoznikov na podlagi povpraševanja, zato jo je potrebno spodbujati in podpirati s strani vseh vpletenih deležnikov. Skupaj z organizatorji potovanj pa bomo še naprej utrjevali vlogo ljubljanskega letališča kot regijskega čarterskega vozlišča,« je o načrtih za leto 2023 dodala  dr. Staplova.

panorama.jpg

swiss air

O priznanju Artemida

Združenje Manager podeljuje priznanje Artemida posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave) v gospodarski ali pomembni negospodarski družbi, ki ima več kot 50 zaposlenih. Na tej funkciji mora biti vsaj 12 mesecev, družba, ki jo vodi, pa mora poslovati pozitivno. Podelitev tega priznanja je še eden v nizu korakov, s katerimi si združenje že leta prizadeva k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu.


Foto: Andraž Kobe

Kontakt

Korporativno komuniciranje
PR@fraport-slovenija.si +38642061103