Fraport Slovenija izdal Trajnostno poročilo za
leto 2022

Zg. Brnik, 1.9. 2023 -  Fraport Slovenija o svojih prizadevanjih na področju trajnostnega razvoja poroča v
samostojnem trajnostnem poročilu že osmo leto zapored. Poročilo, pripravljeno v skladu s standardi GRI, je komplementarno Letnemu poročilu, kjer družba razkriva svoje poslovanje.

Priprava Trajnostnega poročila je za družbo kompleksen projekt in priložnost, da ocenimo najpomembnejše vplive družbe, ponovno pregledamo veljavnost in relevantnost krovnih in področnih strateških dokumentov, upravljavske in nadzorniške funkcije vseh področij trajnostnega razvoja, vključno s tveganji in priložnostmi, odčitamo vrednosti ključnih kazalnikov uspešnosti ter ocenimo trend v luči postavljenih ciljev.  

S spoštovanjem vrednot in zavez trajnostnega razvoja sistematično izvajamo vse potrebno za zmanjšanje izpustov CO2 in bolj zeleno poslovanje s trajnostnimi praksami. Pripravo strategije k ogljični nevtralnosti našega letališča, ki jo imamo cilj doseči v letu 2045, pa smo s konkretnimi projekti in časovnimi mejniki uvrstili tudi med deset ključnih projektov letošnjega leta.

»S trajnostnim poročilom, osmim po vrsti, prikazujemo svoja prizadevanja na trajnostnem področju. Poročamo o vseh vidikih trajnostnega razvoja, ki smo jih z matriko bistvenosti prepoznali kot ključne ter jih umestili v panožni in globalni trajnostni kontekst. Novost letošnjega poročila je v priročnosti formata, ki izboljšuje uporabniško izkušnjo ob pregledovanju na spletu ter popestritev z dinamičnimi prikazi vsebin. Dodatno smo ga obogatili z videi, ki izluščijo tiste najbolj ključne vidike našega trajnostnega delovanja. Vsem, ki so sodelovali pri nastajanju vsebin, se za to lepo zahvaljujem in želim prijetno branje,« je ob izdaji poročila povedal Primož Primožič, odgovoren za izvedbo projekta priprave poročila, sicer pa strokovni sodelavec za varstvo okolja.

Digitalna različica Trajnostnega poročila za leto
2022 je na voljo s klikom na to povezavo.  

  

Trajnostna prizadevanja Fraporta Slovenija skozi
oči zaposlenih družbe

Trajnostni odnos do okolja

Trajnostni odnosi s potniki, obiskovalci in poslovnimi   partnerji

Strategija in poslovanje družbe

Trajnostno komuniciranje

Trajnostni odnosi z zaposlenimi

Družbeno odgovorni projekti

Kontakt

Korporativno komuniciranje
PR@fraport-slovenija.si +38642061103